Helse- og sosialkomiteen i Oslos bystyre har kalt inn byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til høring. Temaet er voldsproblemene i Oslo øst og sør den siste tiden.

Høringen kommer etter en rekke hendelser, blant annet volds- og skyteepisoder og tilfeller der ungdom har kastet stein og truet Natteravnene, skriver Nettavisen.

– Det har kommet en del nyheter det siste halvåret som er urovekkende. Det er naturlig at vi inviterer en rekke aktører i alt fra byrådsleder Raymond Johansen, ungdommene selv, bydelsutvalgene og politiet, sier komitéleder James Stove Lorentzen (H).

Johansen sier han er kart til å bidra. Han synes det er viktig å ta tak i problemene.

– Jeg er veldig glad for at et samlet bystyre er opptatt av disse problemstillingene. Jeg ser fram til å fortelle om alle tiltakene vi gjennomfører for å styrke forebyggingen blant unge, sier Johansen vi sin rådgiver Marte Ingul.

Tidligere denne uken var det hastemøte mellom Natteravnene og politiet i Oslo øst, etter at ungdommer forrige helg kastet stein mot Natteravnene og traff en av dem i hodet. Også Natteravnenes generalsekretær, Lars Norbom, er kalt inn til høringen, som skal holdes 18. juni. Så langt er Johansen den eneste byrådens om er innkalt.

– Det er begrenset hvor mange vi kan kalle inn, men det er naturlig at Johansen som byrådsleder kalles inn. Han har vist stor interesse for temaet og dette er et tema som angår skole, oppvekst og helse, sier komitéleder Lorentzen.