Chuck Grassley, republikansk senator fra Indiana og leder av justiskomiteen i Senatet.

Etterhvert som FBI spionering på Trump-kampanjen kommer for en dag, dukker spørsmålet opp: Hvor høyt opp i «chain of Command» gikk kjenneskapen til spioneringen på og overvåkingen av Trump-kampanjen?

Obama kjørte en meget stram, sentralisert kontroll. Han ville vite og han ville ha styringen.

-Det er utenkelig at Obama ikke visste, sier tidligere Speaker i Representantenes hus, Newt Gingrich til Sean Hannity.

At justisdepartementet fortsetter å trenere utlevering av tekstmeldingene mellom FBI-agenten Peter Strzok og hans elskerinne Lisa Page, advokat for FBIs no 2, Andrew McCabe, har forsuret klimaet mellom kongresskomiteene og justisdepartementet.

Overstrykingene i dokumentene som blir utlevert, vekker mistanke om at justis forsøker å dekke over for Det hvite hus.

I en tekstutveksling mellom Strzok og Page snakkes det om at de har besøk fra en person som sier at «Det hvite hus kjører dette». I en annen melding er navnet McDonough strøket over. McDonough var Obamas stabsjef.

Det er ingen sikkerhetsmessige grunner til disse overstrykingene. De er politiske.

Leder av justiskomiteen i Senatet, Chuck Grassley, vil ha svar:

Senator Chuck Grassley (R-IA) is particularly interested in a text that suggested the Obama “White House is running this,” in reference, most likely, to the Trump-Russia  investigation.

“Went well, best we could have expected. Other than [REDACTED] quote, ‘the White House is running this’,” Strzok wrote to Page on Aug. 5, 2016. “My answer, ‘well, maybe for you they are.’”

Page replied: “Yeah, whatever (re WH comment). We’ve got emails that say otherwise.”

Når komiteene har klaget og forlangt å få vite hva som står under sladden, kommer det frem rene bagateller, som skal redde ansikt til ledelsen:

Grassley sent a letter to Deputy Attorney General Rod Rosenstein on Wednesday, calling for all redactions to be removed. He cited as an example of an unnecessary redaction in a text message, «the price of Andrew McCabe’s $70,000 conference table.»

Grassley har forlangt usladdede dokumenter utlevert innen 6. juni.

Men justisdepartementet og FBI har trenert og trenert. President Trump har myndighet til å frigi alle dokumenter. Hvorfor han ikke gjør det, er uklart.

Særlig på bakgrunn av at justisminister Jeff Sessions har vist seg å være en katastrofe. Han har ikke politisk styring på kampen om opprullingen av overvåking, spionasje og infiltrasjon av Trump-kampanjen. Kongressrepresentanter har i måneder forlangt at det nedsettes en ny special counsel som kan se på hele komplekset fra Hillarys eposter til konspirasjonen mot Trump.

Sessesions er helt handlingslammet og overlater det til sin nummer to, Rod Rosenstein, å ta initiativ. Men Rosenstein driver sitt renkespill mot presidenten og er ikke til å stole på.

Grassley Demands That DOJ Unredact Name in Strzok-Page Text That Says ‘White House is Running This’