Kommentar

Jernbanetorget i Oslo, 9. mai 2018. Foto: Øyvind Thuestad.

 

Sammen med fødsels­tallene for 1. kvartal av 2018 offentlig­gjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag også nye kvartalsvise innvandringstall. SSB poengterer selv at «netto­innvandringa er framleis låg», selv om NTB er nøye med å understreke at «innvandringen sørger for befolknings­vekst», som om den liksom redder landet.

Det som ikke betones i samme grad, er at den ikke-vestlige netto­innvandringen fortsetter jevnt og trutt, noe man kan overbevise seg om ved å hente inn kvartalsvise tall over innvandring etter statsborgerskap i statistikk­bankens tabell 11327. Om vi slår sammen alle de ikke-vestlige, fremtrer denne utviklingen:

En ikke-vestlig netto­innvandring på 3410 personer i 1. kvartal er riktignok godt under toppnivåene som skyldtes exodus i 2015, men fremdeles høyere enn den har vært i store deler av måleperioden, og ikke noe definitivt brudd med en langsiktig trend som er langsomt oppadgående.

For landet som helhet resulterer dette i at den ikke-vestlige innvandrer­befolkningen raskt nærmer seg en halv million. Om vi ser på historikken for hele landet i statistikk­bankens tabell 07108 og for enkelhets skyld utelater Latin-Amerika, fremtrer dette bildet:

Siden denne sistnevnte tabellen kan deles inn etter både fylker og kommuner, er det lett å konstatere at mye av denne veksten kommer i hovedstaden:

Det er nå 19,2 prosent av befolkningen i Oslo som har opphav fra Asia eller Afrika. Det er imidlertid interessant at veksten der til bys såvidt begynner å vise tegn til å flate ut, mens den ikke gjør det for landet som helhet. Det må bety at veksten er alt annet enn utflatende i resten av landet.

Er du blant dem som kanskje har tenkt at ditt fylke, din kommune eller ditt lokalsamfunn ikke vil gå samme demografiske vei som Oslo? Du må nok tenke om igjen, for det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid.

La oss dvele litt ved hvert av fylkene i SSBs tabell, idet vi først går Viken rundt og deretter langs hele kysten. Fest sikkerhetsbeltene.

I Østfold var befolkningen med opphav fra Afrika eller Asia ved inngangen til 2018 på 23.043 personer. På samme tidspunkt var hele fylkets befolkning på 295.420 personer, hvilket betyr at 7,8 prosent av befolkningen i Østfold tilhører innvandrer­befolkningen Afrika eller Asia – ikke svært forskjellig fra andelen for hele landet, som er på 8,1 prosent.

Det er et nivå Oslo befant seg på for mindre enn tjue år siden, men gitt den bratte veksten, der det har skjedd mer enn en firedobling siden årtusenskiftet, tar det nok enda kortere tid før det samme nivået er nådd i Østfold. Hvordan står det så til i nabofylket?

58.487 fra Afrika og Asia utgjør 9,5 prosent av befolkningen i Akerhus på 614.026.

9180 fra Afrika og Asia utgjør 4,7 prosent av befolkningen i Hedmark på 196.966. Det var der Oslo befant seg for omtrent tredve år siden.

9440 utgjør 5,0 prosent av befolkningen i Oppland på 189.870.

25.331 utgjør 9,0 prosent av befolkningen i Buskerud på 281.769.

14.683 utgjør 5,9 prosent av befolkningen i Vestfold på 249.058.

11.597 utgjør 6,7 prosent av befolkningen i Telemark på 173.391.

6911 utgjør 5,9 prosent av befolkningen i Aust-Agder på 117.222.

13.048 utgjør 7,0 prosent av befolkningen i Vest-Agder på 186.532.

33.069 utgjør 7,0 prosent av befolkningen i Rogaland på 473.526.

31.076 utgjør 5,9 prosent av befolkningen i Hordaland på 522.539.

4766 utgjør 4,3 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane på 110.230.

11.969 utgjør 4,5 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal på 266.856.

23.097 utgjør 5,1 prosent av befolkningen i Trøndelag på 454.596 (pr. 1. januar 2017, da innvandringstall mangler for det sammenslåtte fylket for 2018)..

11.733 utgjør 4,8 prosent av befolkningen i Nordland på 243.335.

8359 utgjør 5,0 prosent av befolkningen i Troms på 166.499.

4127 utgjør 5,4 prosent av befolkningen i Finnmark på 76.167.

Det er kanskje unødvendig å presisere at alle disse prosentandelene uunngåelig er markant høyere for den yngste halvparten av befolkningen.

Det som slår en, er at stigningen er så rask over absolutt hele landet, med den samme eksponentielle dynamikken. Allmennheten blir aldri orientert om dette, og får muligens hakeslipp av å se slike kurver. Er det noen som tror at politikerne noensinne er blitt servert disse offentlig tilgjengelige dataene?

Det er naturligvis ingen tvil om at det er masse flotte mennesker som man ønsker alt godt i de fremvoksende ikke-vestlige diasporaene. Det er likevel ikke til å komme forbi at hele landet etterhvert vil oppleve de samme problemene med ghettoisering, kriminalitet og andre ting som Oslo allerede sliter med. Underveis vil resten av landet gjenta Oslos feil, verden vil som kjent bedras.

Med mindre, selvsagt, nordmennene skjønner tegningen og bestemmer seg for at de ønsker noe annet. Noe av det første de i så fall må gjøre, er å avvikle retten til såkalt familiegjenforening.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!