Tavle

De store internett­selskapenes politisk korrekte slagside, som resulterer i sensur av konservative politiske budskap, har etterhvert manifestert seg så mange ganger at det er uråd å holde noen oversikt.

Det er likevel verdt å fremheve Googles sensur av denne videoen, som partiet Alternativ för Sverige offentliggjorde på YouTube etter knivterroren i Paris sist helg:

 

Partileder Gustav Hasselstrand gjør ikke stort annet enn å snakke om resultatene av terrorismen og konstatere at antallet personer som utgjør en sikkerhetstrussel øker, for til slutt å ta til orde for fratagelse av statsborgerskap og uttransportering av personene det gjelder.

Det siste er et helt kurant politisk budskap. Vi har sett at også franske parlamentarikere nå tar til orde for lignende forslag. Og det er fremført av lederen for et lovlig registrert svensk parti.

Ikke desto mindre ble videoen fjernet fra YouTube, som eies av Google.

Samhällsnytt skriver:

Videon togs bort med hänvisning till hets mot folkgrupp och man ska även ha hotat med att ta bort partiets konto helt och hållet.

Eksakt hva som er rasistisk med å foreslå deportasjon av de 2000 islamistene som det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har oversikt over, er ikke så godt å si, all den tid islamister ikke utgjør noen folkegruppe, men snarere er tilhengere av en fiendtlig ideologi.

De store selskapene som driver sin virksomhet på denne useriøse måten, er alltids mektige, men makt er flyktige greier, og i det lange løp undergraver de sin posisjon.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.