Der Spiegel har hatt utallige covere med Trump. På det nyeste gir Trump verden fingeren. Bildet viser en eldre forside, som oppsummerer enda bedre hva antiamerikanisme i Tyskland handler om.

Sekstiåtter-bevegelsen begynner med USA-hat og den slutter med USA-hat. Fordi det er så mange av dem og de har sørget for å indoktrinere og rekruttere etterfølgere, gir de inntrykk av at Trump-hatet er berettiget, utbredt og normalt.

Det er ingen av delene.

Aller verst er det i Europa hvor det ikke finnes en sterk motkraft i offentligheten. I USA kunne Sean Hannity i natt ha som overskrift: The witchhunt implodes.

Flere påfølgende saker har gjort at pilene peker mot spesialetterforsker Bob Mueller: FBI plasserte en spion i Trump-leiren, Bob Mueller benyttet seg av den russiske oligarken Oleg Deripaska i 2006-2007 for å få frigitt CIA-agenten Robert Levinson. Deripaska brukte etter sigende 25 millioner dollar på prosjektet som likevel ikke lyktes. Mueller/USA skyldte m.a.o Deripaska en tjeneste. Ti år senere blir Deripaska stanset ved innreise til USA og tatt inn til avhør. Han får spørsmål om russerne og Trump kampanjeleder Paul Manafort. Det var ikke vanskelig å skjønne tegningen: FBI vil ha noe på Trump. Deripaska skal ha satt opp en stor latter. Som russer er han vant med «politimetoder». Det er rimelig å anta at Deripaska tipset sine hjemlige kontakter om hva FBI holdt på med. Hva brukte russerne den kunnskapen til?

For bare uker siden ble Deripaska satt på USAs sanksjonsliste. Hannity: Fortalte noen Trump at USA faktisk skylder ham en tjeneste?

Devin Nunes, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, sa denne uken at det ser ut som det ikke fantes noe grunnlag for å gå til etterforskning av Trump og hans medarbeidere. Hele Russia collusion er tatt ut av løse lufta.

Vi snakker om en skandale som er så stor at den kommer til å ryste USA.

Hvilke konsekvenser vil de få for medier som konsekvent har ført an i krigen mot Trump og brukt noen få minutter på Devin Nunes og timer på Stormy Daniels?

En måling forrige uke viste at over halvparten av amerikanerne nå mener at Bob Mueller driver en witchhunt mot Trump.

Denne oppfatningen har ikke festet seg fordi Trump rår over et medieimperium. Den har de kommet frem til på tross av mediene. Fordi de har gjennomskuet Washington Post, New York Times og CNNs agenda.

I Europa dekker de fleste av mainstreammediene kun en side: Avsløringene i Kongresskomiteer forties av norske medier.

Når dette som i NRKs tilfelle, skjer for skattebetalernes regning, stiger irritasjonen. Hvor dumme tror NRK at brukerne er?

Fordumming satt i system

Aftenposten bruker forside og to sider på å spørre med der Spiegel om det er mulig å overdrive hva Trump har revet ned. Trump river ikke ned. Han er the Disrupter. Han er Dirty Harry. Nylig foreslo han å innføre dødsstraff or de som dreper politifolk. I Norge er en politiker som Trine Skei Grande mer opptatt av at politiet ikke må få våpen til å forsvare seg enn at bandene, gjengene og kriminaliteten vokser.

Aftenposten, der Spiegel, Carl Bildt, forenkler kompliserte politiske prosesser: Det er deres egen historie det handler om. De har nådd en dead end. Alt de tar i fra nå av vil bli dårligere. De kan holde skuta gående en stund til, men ikke lenge. Hvis de kan mobilisere til kamp mot Trump kan de skape et inntrykk av at de negative konsekvensene kommer utenfra, og ikke henger sammen med deres egen politikk.

Alle saker har to sider.

Aftenposten nevner seks områder hvor Trump har revet ned.

Iran-avtalen. Den ble sagt opp av strategiske grunner: Iran har brukt avtalen som et springbrett til strategisk ekspansjon. De har allerede forrykket balansen i regionen. Det kan ikke supermakten USA tillate. Obama trakk USA ut av regionen og etterlot seg et vakuum. Putin fylte det. Dialog-folket er autokratenes beste forbundsfeller.

Ambassadeflytting: «Skjer uten støtte USAs tradisjonelt viktigste allierte i Europa», skriver Øystein Kløvstad Langberg. Men disse landene er ikke så viktige lenger. Vest-Europa er på vei ned. Det 68’erne mener er styrke gjør dem stadig svakere: Mer multikulturalisme, mer islam, mer dialog, mer blindhet for konsekvenser, selv når de skriker mot deg i nyheten, svekker moralen og er ved å gi Vest-Europa et dårlig omdømme. Malmø, Molenbeek og Tower Hamlets blir symboler på et kontinent og en elite som ikke vil gjøre noe.

Det er ikke rart denne eliten hater Trump for han motbeviser dem hver eneste dag. Han er motpolen som demonstrerer at de er feige, opportunister og leder kontinentet ut i en ny katastrofe.

Straffetoll og klima kan slås sammen: Hvordan skal USA kunne leve med handelsunderskudd på 375 milliarder dollar om året til Kina? Eller at amerikanerne ikke lenger kan lage stål til sine egne stridsvogner? Du hører aldri 68’erne se dette som noe problem, og forklaringen er enkel: En gammel drøm går i oppfyllelse: USA blir detronisert. Uncle Sam vil ikke lenger kunne være verdens politimann. Spiller ingen rolle hva som kommer etterpå. USAs rolle har vært utålelig.

Dette er et nihilistisk trekk hos 68’erne som Kaj Skagen burde sett i sin bok Norge vårt Norge, for nihilismen har fulgt 68’erne som en skygge, og nihilismen har forbindelseslinjer tilbake til terroristene i Europa og Russland i det 20 århundre. Nihilismen er det som forbinder nazisme, fascisme og kommunisme.

Klima og handel hører sammen: Kina og India fikk en grace periode på 13 år før de også måtte underlegge seg de strenge utslippskravene, lenge nok til at Kina kunne utfordre USA. Når vi ser deres oppførsel i Sørkina-havet, hvilke konsekvenser ville det hatt for verdensfreden?

NATO-bidrag: Selv Trumps krav om at NATO-landene må oppfylle 2 prosent-målet blir av Aftenosten sett på som et problem.

Aftenposten snakker stort sett bare med de som bekrefter dens verdensbilde. Trenden nå er pro-EU. Tiden er inne til å løsrive Europa fra USA.

La oss helle litt kaldt vann i blodet:

Die Welts USA-korrespondent bemerker at da Trump vant utnevnte the New York Times Merkel til leder av den frie verden. Ett år senere Clemens Wergin at den som vil være leder må være villig til å betale prisen. Det vil ikke Merkel. Hun vil ikke commit ressurser til å forsvare the liberal order, som når det koker ned til det handler om å kunne sette militær makt bak ord, bak lover og regler.

Angela Merkel Is Not the ‘Leader of the Free World

It’s not that Germany and Ms. Merkel don’t recognize the pressure being placed on the liberal world order. But Europe’s leading nation is still unwilling to pay for the military hardware to help secure that order. It talks the talk, but it hardly even tries to walk the walk.

Også her minner Erna Solberg om Merkel: Har Solberg noen ideologi? Mangel på tankesystem er slående hos norske politikere. De er pragmatikere. Men pragmatisme uten prinsipper leder til blindhet.

Although Germany is nowhere near the 2 percent of gross domestic product that all NATO countries have agreed to spend on defense (for Germany, about $72 billion), and despite a decaying army at home, Berlin has decided to increase military spending by just $304 million, to about $47 billion a year. “That money will melt away in maintenance, upgrades, personnel costs and inflation,” said Jan Techau, a senior fellow at the German Marshall Fund in Berlin.

Sosialdemokratene er mot høyere forsvarsbudsjett og koalisjonen må love at for hver krone som brukes på forsvar skal det gå en til bistand.

What’s more, the coalition agreement also demands that every additional euro spent on defense be matched by foreign development assistance, which further narrows the wiggle room to beef up the military.

To be fair, in recent years Berlin has shown more readiness to deploy its army abroad, sending it into Mali, Iraq and the Baltics. But after two decades of spending cuts, the German military has reached a breaking point. Four years ago, it drew global derision when soldiers carried broomsticks instead of machine guns during a NATO exercise because of a shortage of equipment.

Kosteskaft i stedet for maskingevær! Den historien gjenfinner vi ikke i Aftenposten.

Tysk militær svakhet minner mistenkelig om norsk: Skip i opplag pga mannskapsmangel eller manglende vedlikehold og service.

The situation is no better today. The German Navy is running out of ships; all but one of its submarines are grounded for lack of replacement parts. A new internal report notes that of the army’s 244 main battle tanks — already a small number — only 105 are in working order. The air force is even worse — it can put only a fourth of its small fleet of Eurofighters and Tornado jets in the air.

Når militære skal settes inn i utlandet, glimrer tyskerne med sitt fravær. Ingen tyske raketter slår ned i Assads eller Irans militærbaser.

Det er ikke bare det at Tyskland mangler vilje, det har ingen strategisk kultur, skriver Wergins.

German politicians have since acknowledged that their country needs a more serious strategic culture. But they have done very little to engage in a public debate over what that means, and how to marshal the resources and capabilities to make it happen. The country still sees itself largely as a “soft power.” In too many cases German politicians prefer moral grandstanding to discussing hard security questions.

Også denne kritikken rammer norske politikere. Hvor er den strategiske forståelsen? Er det noen som helst tegn på at den norske eliten forstår hvor Europa beveger seg i forhold til hva som foregår i USA?

Europa lider under narsissme. Det ser seg selv i speilet. Jo lavere det kan plassere Trumpr, jo bedre føler Europa seg. Denne bedøvelsen har Europa holdt på med før. Den er spesielt farlig for et lite land langt mot nord som trenger «mæktige venna».