Syver Hanken, leder for prinsipprogramkomiteen i Unge Høyre.

Unge Høyre går i sitt nye prinsipprogram inn for legalisering av all narkotika. Det er utslag av en ekstrem liberalisme man ikke forventer hos Høyres ungdomsorganisasjon. Marihuana ville vært noe annet, men her er det full pakke. Heroin, kokain, GHB…..

Moderpartiet er forståelig nok ikke begeistret.

I forslaget til nytt prinsipprogram foreslår programkomiteen til Unge Høyre å legalisere alle narkotiske stoffer. Moderpartiet kaller forslaget useriøst.

Forslaget om legalisere alle former for narkotika – fra hasj til heroin – kommer som en del av en erkjennelse av at dagens krig mot narkotika har mislyktes, ifølge leder Syver Hanken for prinsipprogramkomiteen i Unge Høyre.

Han representerer et knapt flertall i komiteen som gikk inn for en formulering om legalisering i forslaget til prinsipprogram. Det kom fram under NRKs Politisk kvarter fredag morgen. Hanken mener forbudslinjen har spilt fallitt og at det trengs andre virkemidler i narkotikapolitikken.

– Vi peker ut en retning hvor vi sier at vi har prøvd lenge nok å ha dette i ulovlige og uregulerte former. Nå er det på tide å ta ansvar og sørge for at dette blir regulert og skjer i lovlige former, sa Hanken. (NTB)

Kan man se dette i sammenheng med at eggdonasjon er blitt vedtatt av Ap, Høyre og FrP? Ingenting skal stå i veien for individets selvutfoldelse. Hvis man ønsker seg et barn skal man kunne skaffe seg et, selv uten mannlig partner.

Kaj Skagen skriver i Norge vårt Norge at abortloven fra 1978 markerte et endelig brudd mellom seksualitet og reproduksjon. De voksne valgte seksualiteten og nytelsen. Staten sluttet å være det ufødte livs forsvar.¨

De stadige utvidelsene av voksnes ønsker om barn, markerer enda et trinn på en utvikling der voksnes behov har ubestridt forrang.

Forslaget om legalisering av all narkotika kan derfor sees som del av en trend som har ekstrem individualisme som fellesnevner.

Man kan si at det politiske feltet i Norge gjør Margareth Thatchers ord til sine: Samfunnet eksisterer ikke.