Intet nytt under solen. Aristoteles opererer i sin Poetikk med begrepet peripeti, det plutselige omslag fra lykke til ulykke, eller omvendt. Også kalt skjebne. Man smir sin egen skjebne og oppdager for sent hva som skjer.

Den nye Unge Høyre-lederen Sandra Bruflot sto fredag frem og sa Høyre må passe seg for å bli opportunistisk og samarbeide med venstresiden, bare for å beholde makten.

Lørdag har landsmøtet til ungdomspartiet Bruflot leder gått inn for legalisering av cannabis, aktiv dødshjelp og alternativ surrogati. Er dette forenlig med å være et konservativt parti? Et konservativt parti tenker konsekvenser. Det tenker ut over her og nå, det tenker generasjoner, og det tenker på de svake. Det tenker også på moral. Det setter ikke individet over alt, slik noen later til å tro.

På alle disse punktene svikter Unge Høyre, slik moderpartiet også gjør. Dette er langt verre enn å samarbeide med venstresiden lokalt. Det er å overta venstresidens feil. Helt frivillig.

Ungdomspartiet har noe til felles med de andre ungdomspartiene: Politikken beveger seg bare «fremover», mot stadig større frihet. Men alle vet at frihet for noen betyr omkostninger for andre.

Slagordet ungdommen styrer etter synes å være: Den totale frihet. På et eller annet punkt inntreffer det grekerne kalte peripeti, omslaget, hvor frihet går over i slaveri.

Det punktet synes allerede passert.

Ja til legalisering av lettere narkotika, aktiv dødshjelp og alternativ surrogati. Det vedtok Unge Høyre på sitt landsmøte lørdag.

Unge Høyre har vært splittet i synet på legalisering av narkotika. Lørdag stemte landsmøtet med knapp margin – kun to stemmer – ned et forslag om å legalisere, men strengt regulere, all narkotika.

Derimot ble en mellomløsning om å legalisere lettere narkotiske stoffer som cannabis, dog under streng regulering, vedtatt.

Unge Høyre har også vedtatt å gå inn for aktiv dødshjelp i særskilte tilfeller. Vedtaket ble fattet med 154 mot 124 stemmer.

På landsmøtet sa også et flertall ja til såkalt altruistisk surrogati.

I helgen skal Unge Høyre også vedta ny klimapolitikk og bestemme seg for om de vil gå inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. (NTB)

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre. 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!