Fra Minjibur i delstaten Kano, Nigeria. Foto: Arthur Dent.

 

Den funksjonelle analfabetismen i Afrika er verre enn hva Verdensbanken rapporterer om. I den nigerianske delstaten Kaduna strøk 66 % av lærerne på avgangsprøven for fjerdeklassinger.

I dag ble Verdensbankens rapport «Facing Forward: Schooling for Learning in Africa» lagt frem for Utviklingsminister Nicolai Astrup og andre bistandsdignitærer på NORADs lokaler i Bygdøy allé 2. Document skrev om denne rapporten tidligere i dag.

Det er godt mulig Astrup & co. kommer på kveldens nyhetssendinger og i Dagsnytt 18, men der får dere neppe vite at virkeligheten er så uendelig mye verre enn hva denne rapporten forteller, på knusktørt bistandsspråk.

Ta for eksempel delstaten Kaduna i Nigeria. Delstaten, bærer samme navn som britenes gamle hovedstad i Nord-Nigeria. Mye har gått fra vondt til verre i Kaduna, etter at Nigeria fikk sin selvstendighet i 1960. Ved siste folketelling i 2006 var folketallet vel 6 millioner mennesker. I løpet av knappe 12 år har folketallet doblet seg til ca. 12 millioner!

Da delstatsmyndighetene i fjor bestemte seg for å teste kunnskapene til sine 33.000 grunnskolelærere, ga de alle lærerne avgangsprøven for fjerde klasse. 66 prosent, eller for å være pinlig nøyaktig, 21.780 lærere, strøk! Det vil si, de klarte ikke å oppnå beste karakter A på prøven.

KADUNA: 21,780 out of 33,000 teachers fail Primary 4 exam

Da delstatsmyndighetene varslet at de ville sparke vel 20.000 av disse udugelige lærerne, protesterte de vilt og varslet en tre dagers faste. Fasten og utallige demonstrasjoner hjalp ikke. Delstatsmyndighetene sto fast på sitt og sparket de som ikke besto avgangseksamen for fjerde klasse.

Man kunne ha forsverget at det ville la seg gjøre å finne nye, kompetente lærere til å ta over undervisningen, men delstatsmyndighetene ansatte likevel 15.897 nye lærere før 2017 var omme.

Så langt alt vel, tenker dere kanskje? Men, neida. I april i år kom nyheten om at delstatsmyndighetene så seg nødt til å sparke 4562 av de nyansatte lærerne!

A state official said the sacked teachers were unable to write their acceptance letters properly after being offered by employment.

«Lærerne» var altså ikke i stand til å skrive et skikkelig svar på tilbudet om ansettelse…

For å sette disse skremmende fakta riktig i relieff, kan vi ta med noen fakta om befolkningsutviklingen i Afrikas mest folkerike land, Nigeria:

  • 21.493 fødsler pr. døgn (nesten 900 hver time)
  • 7086 dør hvert døgn pr. døgn (nesten 300 hver time)
  • Korrigert for emigrasjon betyr det at Nigerias befolkning vokser med 14.220 hver dag Befolkningen har vokst fra vel 42 millioner i 1960 til (offisielt) vel 200 millioner i 2018
  • Ifølge FNs prognoser vil Nigeria passere USA som verdens tredje mest folkerike land i 2050 (+300 millioner)
  • Ved neste århundreskifte vil befolkningen nærme seg 800 millioner
  • Nigeria kan bli verdens mest folkerike land om 100 år

 

Analfabetismen i Afrika er med andre et adskillig mer massivt problem enn de fleste tenker seg. Det risikerer å bli vårt i en helt annen grad enn hittil.

 

 


 

Ekstra lesning:

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.