Islamic Cultural Center, Oslo. Foto: Bente Haarstad

Argumentene om at det er «kommunistisk» førte ikke fram da et klart flertall på Frps landsmøte gikk inn for å forby bønnerop.

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viste til at det kristne kulturarven er tusen år gammel i Norge, mens islam kom til landet på 1970-tallet.

– Disse to kan ikke likebehandles. Det er ikke mulig å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, sa Amundsen før Frp-landsmøtet med klart flertall og partileder Siv Jensen i spissen stemte for forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop i offentlig rom.

Redaksjonskomiteen ville avvise forslaget. De viste til at bønnerop ikke er et problem i dag.

– Vi kan ikke forby alt vi er mot, argumenterte motstanderne.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Hordaland gikk så langt som å omtale et forbud som kommunistisk. Det var langt fra sterkt nok til å overbevise tilhengerne av en forbudslinje, som blant annet argumenterte med føre-var-prinsippet.

Menneskerettigheter og religionsfrihet ble trukket fram som argumenter av både tilhengere og motstandere av forbud mot bønnerop.

Forslagsstiller og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sa det slik:

– Jeg er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter.

Engen-Helgheim viste til at Ap har rykket ut og kritisert forslaget fordi det forbyr noe som ikke er et problem.

– Vi skal ikke la Ap sette premissene for våre saker. Bønnerop er ikke et problem i dag, og jeg vil ikke at det skal bli et problem heller, sa Engen-Helgheim til applaus fra landsmøtesalen.

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.