Den palestinsk-belgiske jihad-forskeren Montasser AlDe’emeh kommer med en dyster advarsel til Europa i et intervju med den velrenommerte nederlandske avisen De Telegraaf: «Vi er på vei mot borgerkrig».

AlDe’emeh, som selv er muslim, sier europeiske politikere er naive når det gjelder masseimmigrasjon, islam og mislykket integrering.

AlDe’emehs advarsel er klar og tydelig: Gjennom å tillate omfattende innvandring til Europa, risikerer man samtidig å importere borgerkrig. Han anbefaler å stoppe innvandringen for å unngå en forverring av situasjonen.

AlDe’emeh har solid bakgrunn for sine meninger. Han har hatt omfattende kontakt med jihadister i Belgia og Holland, han har reist illegalt sammen med noen av dem til Syria i forskningsøyemed, og han har samarbeidet med det belgiske sikkerhetspolitiet.

Montasser AlDe’emeh lot skjegget gro og dro til Aleppo i 2014 for å intervjue belgiske fremmedkrigere. Foto: Privat

Europeiske politikere er naive når det gjelder innvandring og islam. Først må vi vite hva vi skal gjøre med dem som allerede er her, sier AlDe’emeh. Han jobber også med skoleelever i Brussel, og han sier at barna er tilstede i Brussel rent fysisk, men at de «mentalt lever i middelalderen».

Elevene lever mellom to ulke verdener, og søker sin egen identitet. Da kommer de uunngåelig i kontakt med radikale islamske ideologier, sier Montasser AlDe’emeh.

AlDe’emeh har skrevet boken «Dobbeltliv», hvor han forklarer Europas voksende problemer, men også kommer med forslag til løsninger. Han beskriver livet som informant for sikkerhetspolitiet og hvordan det farlige dobbeltlivet gjorde at han endte opp på IS’ dødsliste.

AlDe’emeh ble intervjuet av Aftenposten i sitt hjem i Molenbeek i Brussel i november 2015. Der satt han og skrev på sin doktorgrad om unge menn som dro til Syria for å krige – mens politiets anti-terror grupper lette etter den eneste overlevende terroristen fra Paris, Salah Abdeslam, et steinkast unna.

Selv om Montasser AlDe’emeh er kritisk til Belgias manglende integrering og ikke minst politiske partier som bare er interessert i muslimer som stemmekveg, så mener han at det muslimske miljøet selv har et meget stort ansvar for å demme opp for radikaliseringen..

— De muslimske religiøse lederne må argumentere mot dem som sprer radikalisering. Ofte hører du dem si om IS eller andre grupper: «De er ikke muslimer». Den holdningen er latskap. Imamene må ta debatten. Det nytter ikke bare å fordømme de ungdommene som blir tiltrukket av dette, de må argumentere mot deres bruk av Koranen og andre tekster, forklarer han.