Sakset/Fra hofta

Øyvind Strømmens analyse av forbindelsen mellom nettdebatt og 22/7 foreligger i bokform, og konklusjonen er ifølge NRK hurtig oppsummert: Nettdebatten førte til grusomhetene. Det mer enn antydes at de kunne ha vært unngått dersom mange nok hadde tenkt på denne muligheten på forhånd, men det sies ikke stort om hvordan man skal forholde seg til denne tanken nå som den er offentlig kjent.

Håpet om at etterretningen skal finne en eventuell soloterrorist som i de siste månedene har kunnet lese i avisene hva han må gjøre for ikke å bli oppdaget, er såpass tynt at hensikten med Strømmens bok neppe er å forebygge gjentagelse av 22/7, men kanskje snarere å forstå både hvorfor det skjedde og hvorfor det kan skje lignende ting igjen.

Eller har man muligens forhåpninger om at forsterket overvåkning i det minste vil sette en i stand til å avsløre potensielle terrorister uten Breiviks formidable evne til å skjule sine hensikter og leve et ekstremt dobbeltliv? Av Strømmens tese «Den ensomme ulven kommer fra en flokk» kan det virke sånn, til tross for at empirien så langt har vist at den aktuelle ulven var ensom i utgangspunktet, og mislyktes i sine forsøk på å bli del av noen flokk. Mon tro om ikke dette kan være et vel så bra forslag til forklaring på Breiviks nag til samfunnet, et nag han muligens ikke er alene om?

Det er i det hele tatt et ambisiøst prosjekt å trenge inn i de dypereliggende årsakene til det som skjedde, men av omtalen får man inntrykk av at forfatteren har begrenset seg til det som tilsynelatende betraktes som det siste leddet i årsaksrekken: nettdebatt—terror. Man kan spørre seg hva som ville ha blitt resultatet dersom man hadde gått enda lenger tilbake i kjeden, og stilt spørsmålet: Hva var den dypereliggende årsaken til debatten?

Mange ville vel her antyde at det har å gjøre med innvandringen, i særdeleshet den muslimske, foruten de resulterende samfunnsendringene og fravær av reell politisk debatt om det hele, dvs. at det foregående leddet i kausalitetsrekken er dette: innvandring—nettdebatt.

Om Strømmen en dag skulle skrive en oppfølger til sin bok hvor dette leddet ble undersøkt, kunne kanskje NRKs omtale av den foreliggende boken med de opplagte endringer resirkuleres på følgende måte:

Stor innvandring førte til nettdebatten

I en ny bok beskylder Øyvind Strømmen norske politikere for å ha vært naive når det gjelder innvandringen.

– Norske politikere overså den store muslimske innvandringen. Prisen vi måtte betale var nettdebatten, mener forfatter.

– Om man lar innvandringen blomstre, noe den har gjort i norske lokalsamfunn, er det åpenbart et potensial for nettdebatt. Det er noe av det jeg vil ha frem i denne boka, sier journalist og forfatter Øyvind Strømmen.

– Naive norske politikere

Han har skrevet boka «Den ignorerte innvandringen», der han beskylder norske politikere for å ha vært lite oppdatert og dessuten naive ovenfor debattpotensialet i innvandringen fra vanlige borgere før nettdebatten tok av.

– Det har ikke vært noen diskusjon om farene ved innvandringen blant norske politikere. Erfaringer fra andre land viser at det har vært en fare hele veien, men ingen har tatt det alvorlig her, sier Strømmen.

Etter økningen i nettdebatten var det flere som tok til orde for at denne ikke har blitt tatt alvorlig nok.

I boka skildrer Strømmen et univers av innvandringsghettoer. Han beskriver og navngir sentrale jihadister i det norske og internasjonale miljøet av muslimer.

– Fraværende medier

Også mediene mener han har vær uinteresserte og fraværende når det gjelder å se faren som bygde seg opp med utgangspunkt i denne innvandringen. Han trekker spesielt frem Groruddalen og skriver: «…Den har langt på vei vært en sydende pøl av hat mot både nordmenn, regjeringen og den politiske høyresiden».

[…]