Nytt

Om Norge kutter én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke, vil kampkraften svekkes hos de to som blir igjen, mener hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygård.

Regjeringen har gått inn for at soldatene i 2. bataljon, som i dag utgjør én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke, skal erstattes med sivile som skal kalles inn til årlige øvelser og om Norge havner i krig.

Nygård sier til Aftenposten at om bataljonen kuttes, vil totalt 1.900 av kampstyrken og støttepersonellet bli flyttet over til mobiliseringsstyrker.

I et internnotat, som avisen viser til, varsler Hærstaben at en slik bataljon «ikke vil ha noen umiddelbar reaksjonsevne». Den kan tidligst være i aktivitet etter ti dager, og den kan ikke settes inn noe annet sted i landet enn i Indre Troms uten «betydelige forberedelser og tidsforbruk». Hæren anbefaler dermed sterkt at 2. bataljonen opprettholdes.

Forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Hårek Elvenes, sier bildet Hærstaben og Nygård tegner strider mot utredningen av landmakten.

– Der konkluderte man med at løsningen som er planlagt gir en hær med større operativ evne større deler av året, sier han, men legger til:

– Dersom det viser seg at det ikke er nok materiell til den hærstrukturen som er vedtatt, må man se nærmere på dette. Vi skal ikke ha en papirhær.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!