Sakset/Fra hofta

Hamed Abdel-Samad, tysk-egyptisk politolog, historiker og forfatter.

I Tyskland har et opprop mot innvandring fått kraftig gjennomslag. Tusenvis av akademikere, forfattere, kunstnere og andre intellektuelle har skrevet under.

Det startet som en deklarasjon for intellektuelle i midten av mars. Nå har det blitt en underskriftskampanje for hele folket, og etter kort tid har over 70.000 undertegnet.

15. mars begynte en tekst kalt «Gemeinsamen Erklärung 2018» (Fellesdeklarasjon 2018) å sirkulere blant intellektuelle tyskere. Den bestod av kun to setninger:

«Med voksende uro konstaterer vi hvordan Tyskland skades av den ulovlige masseinnvandringen. Vi solidariserer oss med enhver som fredelig demonstrerer for at den rettsstatlige ordenen blir gjenopprettet ved vårt lands grenser.»

Men selv to setninger, som heller ikke er spesielt skarpt formulert, veier tungt nå de kommer fra forsiktige tyskere som i lang tid har gått som katten rundt grøten når det gjelder innvandring fra den tredje verden.

Etter oppfordring ble deklarasjonen omgjort til en underskriftskampanje som er åpen for alle. 12.883 skrev under de to første dagene, i skrivende stund er tallet 72.263.

Initiativtagerne er blant andre CDU-avhopperen Vera Lengsfeld, forfatteren Hamed Abdel-Samad («Den islamske fascismen», utgitt på norsk av Document), Seyran Ates, Henryk M. Broder og Thilo Sarrazin, tidligere styremedlem i Bundesbank og forfatter av «Deutschland schafft sich ab». Når innsamlingen er ferdig skal listen med underskriftene overleveres til Riksdagen.

Selv om det dreier seg om et anseelig antall personer fra samfunnets toppskikt gjør tyske medier sitt beste for å stemple initiativet som «høyreekstremt» – i den grad mediene overhodet nevner oppropet.