Nytt

En gruppe migranter som er blitt oppdaget på vei over Middelhavet, befinner seg ombord på en redningsbåt på havnen i Malaga den 13. januar 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

 

EUs ambassadør til Nigers hovedstad Niamey, Raul Mateus Paula, advarer om at den demografiske utviklingen i Afrika er en tikkende bombe, skriver Die Welt: Hvis den pågående utviklingen ikke stanses, kan den føre til en katastrofe, sier han.

Katastrofen han har i tankene, er en vedvarende masseinnvandring til Europa, og den tyske avisen skriver at en ny fase av migrasjonen har begynt, etter at mer enn en million mennesker fra Afrika sør for Sahara asylinnvandret til Europa mellom 2014 og 2017, dette ifølge tall fra Eurostat.

«Vi vil gjøre alt for å komme til paradis», lyder et omkved blant migrasjonslystne afrikanere. Fortroppen har inspirert andre:

Opp mot 400.000 personer fra Nigeria, 270.000 fra Senegal, 250.000 fra Ghana og 180.000 fra Kenya bor allerede i Europa. De har rapportert hjem. Og meningsmålinger som det velrennomerte amerikanske PEW-instituttet har utført i disse landene, viser at 75 prosent av de spurte i Ghana, 74 prosent i Nigeria samt omlag halvparten i Kenya, Senegal og andre land, ønsker å migrere – helst til Europa eller USA. I Nigeria, Ghana og Senegal er det 40 prosent som har planer om å utvandre innen fem år.

Og Europa er klart lettest å nå. Kun Middelhavet skiller vår verdensdel fra det afrikanske kontinentet. I Libya venter 400.000 personer på sjansen til en overfart, i Marokko 50.000. De som allerede har kontakter i vår verdensdel, kan også regne med finansiell og logistisk hjelp.

Reservoaret av mennesker som kan tenke seg å følge etter, er i praksis uuttømmelig: Nigeria har i øyeblikket snaut 200 millioner innbyggere, et antall som forventes å øke kraftig de nærmeste tiårene. Veksten vil også være kraftig andre steder i Afrika sør for Sahara, som i øyeblikket har mer enn en milliard innbyggere, og vokser raskt. Det snakkes om en fordobling innen år 2050.

Hvert år kommer millioner av nye mennesker til verden som ikke har utsikter til jobb. «Om du ikke får jobb i Europa, er det fordi du er lat og ikke vil jobbe», lyder et annet omkved i Afrika.

EU har tatt noen små skritt med sikte på å forsøke å stanse migrantstrømmen i Niger, hvor Sahel er et knutepunkt for trafikken på vei nordover. Dette vil ikke være tilstrekkelig i det lange løp, sier EU-ambassadør Paula. Migrasjonen fra sør for Sahara vil finne nye veier. Det er for mange og for besluttsomme mennesker som vil dra.

Den logiske følgen av ambassadørens ord er noe de fleste informerte mennesker har skjønt en stund: Migrasjonen til Europa må stanses med harde og avskrekkende midler for at vår verdensdel skal unngå å styre mot katastrofen.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.