Nytt

Bilde: Spesialetterforsker Bob Mueller har så langt ikke klart å fremlegge noe som tyder på «collusion» mellom Trump og Russland. Utålmodigheten vokser etter å avslutte. Hvis Mueller fortsetter og utvider etterforskningen øker han sjansen for at justisministeren nedsetter en spesialetterforsker som skal se på Demokratenes bruk av russiske kilder for å sverte Trump. Foto: Larry Downing/Reuters/Scanpix

Donald Trumps advokater skal være i samtaler med spesialetterforsker Bob Mueller om et mulig avhør av presidenten, mot at det settes en sluttdato for etterforskningenn av presidenten.

Trump Lawyers Seek Deal With Mueller to Speed End of Russia Probe
Trump er interessert i å legge granskningen bak seg. En mulighet er å gjøre seg tilgjengelig for utspørring mot at Mueller setter en sluttdato.

Så langt har det ikke fremkommet bevis for at Trump drev samrøre med russerne. Det er ikke kommet frem noe som bekrefter Demokratenes påstander om aktivt samarbeid mellom Trump og russerne. Derimot er det sterke indikasjoner på at Hillary brukte russiske kilder til å sverte Trump.

Man kan således betrakte Mueller-etterforskningen som en livsforsikring for Hillary og Demokratene. Så lenge granskningen fortsetter består spørsmålet.

The president’s legal team is considering telling Mr. Mueller that Mr. Trump would agree to a sit-down interview based on multiple considerations, including that the special counsel commit to a date for concluding at least the Trump-related portion of the investigation. One idea is to suggest a deadline of 60 days from the date of the interview, the person said.

Another consideration for the legal team is reaching an agreement with Mr. Mueller on the scope of his questioning of the president, which they expect to focus largely on his decision to fire former national security adviser Mike Flynn and former FBI director James Comey, according to people familiar with the matter.

Men formen på en utspørring har mye å si. Skal det gjelde generelle spørsmål eller spesifikke om hva Trump gjorde på bestemte datoer. I sistnevnte tilfeller er det lett å huske feil. Mueller kan deretter reise tiltaler på grunnlag av feilerindringer, slik det har skjedd med Flynn. Denne type tekniske legaliteter kalles av medier for «løgn», men å huske feil kan ramme enhver. Det indikerer ikke noen forbrytelse.

Presidentens rådgivere ønsker ikke at han skal havne i en slik klemme.

A person familiar with the Trump legal team’s process said that conversations with Mr. Mueller over a possible Trump interview are in the earliest stages.

Mueller har ennå ikke kommet opp med noe av substans. Han har måttet nøye seg med perifere figurer eller forhold som ikke har noe med Trump å gjøre, som Paul Manaforts økonomiske transaksjoner.

Den senere tid har han utvidet granskningen til Emiratene og personer som forsøker å skaffe klienter adgang til Det hvite hus.

Mueller risikerer at justisminister Jeff Sessions oppnevner en anne special counsel som skal granske Demokratene, FBI og Hillary. Det kan bli mer «moro» enn det Mueller har klart å levere så langt. Hvis så skjer kan det stille Mueller i skyggen.