Nytt

En rapport fra det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA) viser at det i 2017 ble begått 183 straffbare handlinger med asylpolitisk motiv mot politikere i Tyskland, skriver Tageszeitung.

Fire av disse var voldshandlinger, 35 var tilfeller av skadeverk, 60 hatforbrytelser, og resten annen kriminalitet.

Det kanskje mest kjente eksemplet på en voldshandling rammet Altenas borgermester Andreas Hollstein (foto), som ble knivstukket den 27. november – utvilsomt i et politisk attentatforsøk, all den tid gjerningsmannen også angrep Hollstein verbalt for flyktningepolitikken hans.

BKA gir ikke noe faren over-signal: I flyktningedebatten er det «ingen ende i sikte på den høyrevridde agitasjonen», heter det i situasjonsrapporten. […] Dette kan føre til flere voldshandlinger, i enkelte tilfeller «må man også regne med mulige drap».

At drap er en risiko, er opplagt. Det var nære på for Kölns borgermester Henriette Reker, som ble knivstukket og alvorlig skadet av asylpolitiske grunner i oktober 2015.

Formuleringen går langt i å legge ansvaret for fremtidige drap på høyresidens debatt. Man må spørre seg om den tilhardnende debatten egentlig er det første leddet i årsakskjeden. Reagerer ikke personer som er motstandere av migrasjonen, stadig hardere verbalt fordi de ser at den avskaffer landene deres stadig mer? Og er nå egentlig venstresiden så mye mer verbalt hensynsfull overfor sine motstandere?

Også asylsøkere er gjenstand for politisk motivert kriminalitet. Ifølge BKA-rapporten ble det i fjor begått 1906 forbrytelser av denne typen mot asylsøkere, hvilket er en nedgang fra 2400 året før – kanskje ikke uventet med tanke på den etterhvert reduserte tilstrømningen.

Det er altså ingen tvil om at massemigrasjonen skaper en hel masse bitterhet og strid. Man tar seg i å lure på hvorfor det tilsynelatende ikke affiserer massemigrasjonens tilhengere.

 

Bestill Douglas Murrays bok fra Document Forlag her!