Andrea Nahles taler til forsamlingen under SPDs tradisjonelle askeonsdagsmøte den 14. februar 2018. Foto: Leon Kuegeler / Reuters / Scanpix.

 

Uroen omkring ledelsen av SPD og de blandede følelsene ved utsiktene til deltagelse i en ny tysk koalisjonsregjering ser ut til å svekke oppslutningen om Tysklands sosialdemokratiske parti ytterligere.

I en fersk meningsmåling som er offentliggjort i Der Spiegel, får SPD kun 16,4 %, hvilket er en betydelig tilbakegang sammenlignet med valgresultatet på 20,5 % i september – som i seg selv var et uhyre svakt valg for partiet.

Unionspartiene er nå mer en dobbelt så store som sosialdemokratene, og Alternative für Deutschland (AfD) vil med en ny koalisjonsregjering innta plassen som det største opposisjonspartiet:

CDU/CSU: 33,3 %
SPD: 16,4 %
AfD: 13,2 %
Die Linke: 10,2 %
FDP: 9,3 %
De grønne: 12,8 %
Andre: 4,8 %

Den betydelige oppslutningen om Die Linke og De grønne viser at det fortsatt er en stor del av velgermassen som står til venstre. Det at disse to partiene vokser mens SPD synker, kan vitne om at Tysklands venstreside er i ferd med å bli mer radikal.

Dette avspeiles også ved at Andrea Nahles, som ligger an til å bli ny partileder i SPD ved Martin Schulz’ avgang, tilhører venstrefløyen av det sosialdemokratiske partiet. Hennes forsøk på å holde entusiasmen oppe, møter imidlertid ingen klangbunn.

For SPD, som tradisjonelt har vært et moderat venstreparti og fortsatt har mange mennesker i sine rekker som ikke finnes radikale, ligger det dermed an til alle tiders identitetskrise på toppen av alle de andre problemene.

Hva angår det politiske landskapet i sin alminnelighet, ligger det an til sterkere polarisering enn før mellom høyre- og venstresiden Europa rundt. Dette vil sette sosialdemokrater i skvis.

Lignende problemer må forventes å slå inn med full styrke også i vårt hjemlige Ap. De vet heller ikke lenger hvem de er. Kanskje de kunne prøve å snu dette til noe positivt ved å lansere seg som et alternativ for alle som er usikre på seg selv og snur kappen etter vinden.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!