Tysklands statsminister og CDU-leder Angela Merkel hilser på SPD-leder Martin Schulz før sonderingene med tanke på en fornyet tysk storkoalisjon den 7. januar 2018. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix.

 

Utsiktene til at Tysklands to største politiske partier – konservative CDU og sosialdemokratiske SPD – skal fortsette å regjere sammen, ser ikke ut til å gjøre velgerne mer velvillig innstilt til noen av dem.

Opinionsundersøkelser som er offentliggjort etter at partiene er blitt formelt enige om å innlede koalisjonsforhandlinger, er spesielt deprimerende lesning for SPD, ledet av EU-parlamentets tidligere president Martin Schulz.

I en meningsmåling fra Insa som er omtalt i Die Welt, får SPD tilslutning fra kun 18 prosent av de spurte. Det er to og et halvt prosentpoeng lavere enn det allerede katastrofale valgresultatet på 20,5 prosent den 24. september 2017.

Samtidig er avstanden ned til Alternative für Deutschland redusert til fire prosentpoeng, gitt at AfD oppnår 14 prosents oppslutning ved den samme målingen. Valgresultatet var til sammenligning på 12,6 prosent.

Heller ikke for CDU er det noen god måling: Angela Merkels parti får 31,5 prosent, hvilket også er lavere enn valgresultatet, som var på 32,9 prosent. De to tradisjonelt dominerende partiene i tysk politikk har dermed til sammen mindre enn halvparten av oppslutningen. AfDs parlamentariske leder Alice Weidel sier at hennes parti er i ferd med å avløse SPD som folkeparti.

På spørsmål om hvordan folk stiller seg til koalisjonsforhandlingene, hilses disse velkommen av kun 38 prosent, mens det bare er 32 prosent som ønsker seg en slik regjering.

I en annen meningsmåling utført av Forsa er tallene enda verre for SPD. Kun 17 prosent av de spurte i denne målingen sier at de ville stemme på det sosialdemokratiske partiet.

Teppet ser i det hele tatt ut til å være på vei ned for sosialdemokratene Europa rundt. Man må vel si at de faller for eget grep. En idé kunne kanskje være å utarbeide troverdig politikk på områder som velgerne er opptatt av.

 
 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!