Nytt

På arabiskspråklige grupper på Facebook driver syriske flyktninger handel med europeiske pass, norske pass inkludert, skriver Lars Akerhaug hos Minerva.

Passene er oppgitt å være ekte, og det er for det meste syrere som har returnert til Midtøsten som selger identifikasjonspapirerene.

«Jeg har et norsk pass med oppholdstillatelse til salgs, til en mann på 36 år. 2.000 dollar. Passet er gyldig til september 2019», skriver én.

«Norsk pass til salgs. 500 euro», skriver en annen.

Andre typer reisedokumenter markedsfører også i den samme gruppen, og det handles med dokumenter fra flere nordeuropeiske land. Disse benyttes ikke bare til ulovlig migrasjon, men også narkotikasmugling og annen kriminalitet.

Norske myndigheter er på det rene med at det foregår slik kriminell handel på nettet, og har avslørt noen aktører. De erkjenner at problemet er omfattende, men Per O. Haddal ved Nasjonalt ID-senter sier at etaten ikke hvor stort det er:

Såvidt Minerva kan bringe på det rene, er det ikke noen norske myndigheter som har statistikk over hvor ofte noen tas for salg av norske pass.

– Vi har ikke noen samlet statistikk på dette, sier Haddal i Nasjonalt ID-senter.

Det er et litt for vanlig trekk ved norske myndigheter at de ofte ikke besitter høyst relevant informasjon som sier noe om hvordan det egentlig står til med landet. Evalueringer sminkes, data samles ikke inn, rapporter holdes tilbake, dannede mennesker ser en annen vei.

For offentlige tjenestepersoner er det viktigste til syvende og sist at de slipper unna med det, og i mellomtiden selges landet ned.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok her!