Video 2

Michael Wolff intervjues av Meghan McCain. Wolffs bok møter kritikk og han er tatt i feil. Wolff må svar for seg. Det fremkommer at middagen han refererer med Roger Ailes og Steve Bannon foregikk hjemme hos ham, og den skulle være off-record. Bannon kommer dårlig ut av historien. – Var det du som er ansvarlig for at Bannon ble uvenner med Trump? – Ja, jeg ødela Bannon, svarer Wolff.