Bildet: Those were the days. Trump med Ivana under finalen på US Open 7. september 1997. Foto: Mike Blake/Reuters/Sanpix

Trump er blitt en besettelse. Man skulle tro vi var i Romerrikets siste dager. Den største sannheten om et mennesket er å finne i seksuallivet.

For å tilfredsstille nysgjerrigheten kan Michael Wolff fortelle noen riktige saftige og usympatiske detaljer om Trumps forhold til kvinner – og menn. Trump liker å forføre sine venners koner:

«Trump liked to say that one of the things that made life worth living was getting your friends’ wives into bed,» Wolff wrote. He added disgusting details as well.

«In pursuing a friend’s wife, he would try to persuade the wife that her husband was perhaps not what she thought. Then he’d have his secretary ask the friend into his office; once the friend arrived, Trump would engage in what was, for him, more or less constant sexual banter,» the book claimed.

Det er et element av sadisme i Trumps behandling av mennene. Det holder ikke å nedlegge kvinnene deres, han nedlegger dem også:

Wolff paraphrased Trump, «Do you still like having sex with your wife? How often? You must have had a better fuck than your wife? Tell me about it.lhave girls coming in from Los Angeles at three o’clock. We can go upstairs and have a great time. I promise…»

Then came the sick twist: «And all the while, Trump would have his friend’s wife on the speakerphone, listening in.»
Er dette sant? Det kan være sant. Det kan også være at det er spisset for å få Trump til å fremstå spesielt usympatisk.
Det som er sikkert er at Wolff sier ting som beviselig er feil, f.eks at Trump ikke visste hvem tidligere Speaker of the House, John Boehner, er.

Even so, some of Wolff’s claims strain credulity. At one point, he wrote that Trump did not know who former House Speaker John Boehner was. This is almost certainly false, as Trump has long golfed with Boehner, as far back as 2013.

Det eneste som synes sikkert er at det liberale USA lider av Trump-psykose.

 

Fire and Fury: Donald Trump Says ‘Getting Your Friends’ Wives Into Bed’ Makes ‘Life Worth Living’