Nytt

I sin tale til Frankrikes religiøse ledere i forbindelse av løfteavleggelser 4. januar tok Macron et oppgjør med alle dem som trodde at det skulle være tillatt å hevde den franske stats religiøse nøytralitet overfor islam.

Om dette emnet kan vi ha en likefrem ordveksling, som ofte blander sammen forskjellige spørsmål om dagens samfunn. Og idet man snakker om religionsnøytralitet, ønsker man man ene og alene å snakke om religionen islam. Det er en grusom feil, på vegne av islam og for alle andre religioner.

Det har sin logikk, som Manuel selv forklarer: «Staten skal være religionsnøytral. Ikke samfunnet.» Macron forestiller seg altså et stort gap mellom stat og samfunn. For mennesker har som kjent intet å gjøre med styringen av en stat? Macron ser i hvert fall ikke ut til å tro det. Folk har ikke noe med folkestyre å gjøre.

Enn videre talte Macron om «radikaliseringen av religionsnøytraliteten». Statens nøytralitet som en motsetning til at det er franskmenn som skaper det virkelige problemet ved å snakke om islam, fikk tidligere statsminister for sosialistpartiet Manuel Vals til å ta offentlig avstand fra presidenten.

Manuel Vals har lenge vært en samlende figur for den siden av venstresiden som ikke har godtatt premisset om total verdirelativisme overfor samfunnet, slik Macron eksplisitt tar til orde for. Vals uttaler at det er en feil å snakke om at en «radikalisering av religionsnøytraliteten», og at det er radikal islam som er det virkelige problemet.

Venstreorienterte medier, og NRK spesielt, var begeistret over valget av Macron som president, og så i ham muligheten for en venstresidens redningsmann. Denne drømmen kan imidlertid ta anstøt av Macrons uttalte og absolutte likegyldighet overfor hvilken religion som styrer samfunnet. Likegyldigheten er ikke like utbredt som han skulle ønske, og kanskje tror at den er:  Over arbeid så vel som pensjon lister 60 prosent av franskmenn «islamisme» som en «absolutt» prioritet for staten å få bukt med.

Macron har i hvert fall avlagt sitt løfte om det som kan se ut som forebyggende underkastelse.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» her.