Nytt

Høsten 2015 kom det 5.465 asylsøkere til Norge over Storskog. Nå er alle unntatt én sak ferdigbehandlet. 1.718 fikk asyl, og 2.173 personer fikk avslag.

Dermed har nesten én av tre av dem som kom til Norge fra Russland, fått lov til å bli i Norge. Det viser tall NTB har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Denne andelen kan imidlertid øke, siden de 2.173 personene som har fått avslag kan anke saken til Utlendingsnemnda (UNE).

Til sammen 1.000 saker er trukket eller henlagt og 558 saker er avvist siden asylsøkere kom til Norge med opphold i et trygt tredjeland, i dette tilfellet Russland. Tre saker er avvist etter Dublin-regelverket.

Kjøp Kent Andersens bok her!