Tavle

NTB formidler fortjenstfullt en kunngjøring fra Utlendings­direktoratet (UDI) om utfallene av asylsøknadene fra personene som strømmet inn til Finnmark fra Russland over grenser ved Storskog i 2015:

Av de om lag 5.500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet.

1.109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1.831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene

1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland. 1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt.

Som så ofte ellers konstaterer vi at problemet med norske medier er spørsmålene som ikke blir stilt. Denne meldingen reiser flere. Hva skyldes det for eksempel at søknader blir henlagt? Er det fordi søkeren har forsvunnet? Hvilke konsekvenser – om noen – får det i motsatt fall for søkeren?

Det som slår en mest her, er imidlertid fraværet av logikk: 1322 søknader er avvist fordi søkerne kom fra et trygt land. Men den betingelsen gjaldt jo alle sammen. Så hvorfor ble ikke alle søknadene avvist med samme begrunnelse?

Og fremfor alt: Hvorfor kan ikke den samme begrunnelsen benyttes overfor dem som krysser grenser fra Sverige?