UDI ga tillatelse til at en tunisier kan komme til Norge på gjenforening, til tross for sterke protester fra Utenriksdepartementet. UD er så provosert av saken og vedtaket at de nekter å utstede visum, til tross for at UDI har innvilget familiegjenforening.

Saken er nærmest en karikatur på et proforma ekteskap, slik Aftenpostens Per Anders Johansen fremstiller den:

*Partene giftet seg etter en ukes bekjentskap.

*Et intervju med ambassaden avdekket at søkeren hadde «svært liten kjennskap om sin ektefelle og hennes nærmeste familie».

*Ektefellene kunne ikke snakke sammen på noe felles språk, heller ikke engelsk.

*Kvinnen var 16 år eldre enn tunisieren.

–På dette grunnlag er ambassadens konklusjon at hensikten med søknaden ikke er ekteskap, men å skaffe seg adgang til riket. Søknaden faller inn i et velkjent mønster som gjelder proformaekteskap, og bør derfor avslås, skriver ambassadør Per Kristian Pedersen i en e-post til UDI.

Ambassadøren mener UDIs beslutning bryter med Regjeringens instruks fra 13. september 2006, som skjerpet reglene for å forhindre familiegjenforening på grunnlag av proformaekteskap.

–I denne konkrete saken er det avdekket tungtveiende og avgjørende forhold som faller inn under de momenter som Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har listet opp som viktige kriterier når det gjelder å vurdere om et forhold er proforma.

I 2008 og hittil i 2009 har 35000 personer fått opphold på grunnlag av familiegjenforening. De fleste er fra Polen, Somalia, Litauen, Afghanistan, India, Russland og Thailand.

I Soria Moria II varslet en strammere innvandringspolitikk. Likevel valgte UDI 12. oktober å overse både UDI og retningslinjene fra 2006, og innvilget familiegjenforening.

UD svarte med å nekte mannen visum. Nå går saken over til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for avgjørelse.

Avdelingsdirektør i UDI Karl-Erik Sjøholt har problemer med å forsvare vedtaket. Han innrømmer at det er uhyre sjelden at UD setter seg på bakbena og nekter visum til en som er blitt vedtat familiegjenforent.

–Har UD noen gang nektet visum til en person UDI har gitt opphold?

–Det har skjedd før, men du kan trygt si at det er veldig uvanlig. Vi må nå i dialog og avvente en vurdering fra departementets side.

–Hvordan kan dere gi familiegjenforening når paret bare kjente hverandre en uke før de giftet seg, ikke snakket språk og ifølge UD hadde svært lite kunnskap om hverandre?

–Vi ser også at dette er momenter som kan gi grunnlag for mistanke. Men når vi skal avslå en søknad med den begrunnelse at det er et proformaekteskap, så må vi gjøre det ut fra en sannsynlighetsovervekt. Det er alltid vanskelig, og vi må gå inn i veldig private forhold. Etter vår vurdering har ikke ambassaden alle opplysninger i saken.

De andre opplysningene i saken er ifølge Sjøholdt et politiavhør med «relevante personer i Norge, deriblant ektefellen».

Saken illustrerer og reiser spørsmål om forvaltningens lojalitet. Da MUF-saken ble rullet opp kom det frem at daværende UDI-leder Trygve Nordby valgte å legge interne retningslinjer til grunn som var mer liberale enn kommunalminister Erna Solbergs. Solberg reagerte sterkt på denne overprøvingen og tilsidesettelsen av politiske retningslinjer.

Det ser ut til å være denne kulturen som fremdeles lever i UDI. Hvordan vil regjeringen hanskes med et slikt problem? Det dreier seg ikke om en enkelt sak, det dreier seg om hvem som skal styre innvandringspolitikken. Noen vet bedre enn andre, også selv om de er folkevalgt.


Full strid om proformaekteskap

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3351168.ece

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.