Politiets arbeid på utlendingsfeltet blir svekket hvis utvalgets forslag går gjennom, mener Morten Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) reagerer sterkt på forslaget om å legge ned enheten. Han mener det kan svekke arbeidet med retur av asylsøkere.

Særorganutvalget vil ifølge VG splitte opp PU. Politidistriktene får dermed flere oppgaver, mens de mer spesialiserte delene, som ID-avklaring på asylsøkere, legges til Øst politidistrikt.

– Vi har kompetansemiljøer på Vest-Afrika, på Nord-Afrika, på sør for Sahara og deler av Asia. Skal du ha tolv miljøer som jobber med disse i politidistriktene? Jeg synes overhodet ikke utvalget svarer på helt fundamentale spørsmål. Den løsningen som er tegnet opp nå, har jeg overhodet ingen tro på, sier PU-sjef Morten Ervik til avisen.

Utvalget mener Kriminalomsorgen kan overta transittmottaket på Trandum, som PU driver i dag, og at andre oppgaver overføres til Politidirektoratet eller andre særorganer.

PU-sjefen mener kompetansen på feltet blir redusert hvis det spres. Han vil heller at flere oppgaver flyttes til dem sentralt.

– Særorganutvalgets forslag er på ingen måte i tråd med våre ambisjoner om å styrke ID-arbeidet. Dette fordi det legger opp til inngripende forslag som vil fragmentere og svekke politiets arbeid på utlendingsfeltet, sier Ervik.

Ervik argumenterer for at PU heller bør få mandat til etterforskning og påtale, som politidistriktene i dag har.

– Vi må i større grad bli satt i stand til å straffeforfølge når folk benytter falsk ID. Dette må vi i norsk politi gjøre en bedre jobb på enn vi har gjort til i dag. Det er ett naturlig punkt å gjøre det i, og det er i PU, sier Ervik til VG.

Utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup sier større politidistrikt vil ha mer kapasitet og mulighet til å ta på seg flere oppgaver.

– Det er mye bra arbeid på dette feltet, men vi skal lage en løsning for fremtiden. Og da mener vi tiden er kommet for endring. Vi mener dette vil gi bedre oppgaveløsning og ressursutnytting samlet sett, sier Frøstrup.

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) sier til avisen at regjeringen ikke har tatt stilling til fremtidens organisering av særorganene, og avventer høringsfristen som er satt til 1. desember.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.