Nytt

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

Et offentlig utvalg har på oppdrag fra regjeringen gått gjennom alle særorganene i politiet og foreslått nye og store endringer: De vil legge ned Utrykningspolitiet og hele Politiets utlendingsenhet og slå sammen Kripos og Økokrim.

Forslagene har i særorganene blitt møtt med slakt og sterk kritikk. Nå bekrefter justisministeren at han legger den nye politireformen på hyllen.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

– Hvor lang tid tar det, snakker vi måneder eller år?

– Vi snakker år, sier justisministeren.

Høringsfristen for forslaget fra det offentlige utvalget gikk ut sist fredag. Bare en uke senere varsler altså regjeringen at man stopper politireformen på ubestemt tid.

Justisdepartementet vil sende ut en pressemelding mer mer informasjon i løpet av ettermiddagen.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!