Nytt

Alle foreslåtte endringer i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå blir satt til side, opplyser byråets konstituerte direktør Birger Vikøren.

– Mitt råd til styret er å avvente alle endringer i forskningsavdelingen til etter at forslaget til ny statistikklov har vært ute på høring, sier Vikøren til NTB.

Dette betyr at forskningsavdelingen går inn i 2018 med samme kriterier som i 2017. Men den nye administrerende direktøren understreker at innretningen av forskningsavdelingen vil bli vurdert etter at lovforslaget har vært på høring.

– At vi nullstiller endringene i avdelingen nå, betyr altså ikke at det ikke kommer endringer i forskningsavdelingen på litt sikt, sier Vikøren.

I notatet fra Vikøren til SSB-styret går det også fram at alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres.

– Forskningen i SSB skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen, og kvalitetssikring gjennom internasjonal publisering skal fortsatt være en viktig del av forskningsvirksomheten i SSB, framholder Vikøren.

 

 

Kjøp Mimisbrunnrs samlede artikler som E-bøker her.