Nytt

Stadig flere av dem som ser på seg selv som arbeidere, stemmer på partiene på høyresida.

I 1965 oppga to tredeler av Aps velgere at de tilhørte arbeiderklassen. I 2017 er det én tredel. Blant Høyres velgere har andelen økt, skriver Klassekampen.

Stadig færre av oss har arbeiderklasseidentitet. For det andre har koblingen mellom å oppleve seg som del av arbeiderklassen, og hva man mener politisk, blitt kraftig svekket, viser en ny undersøkelse:

• I 1965 oppga 40 prosent av folket at de mente at de tilhørte arbeiderklassen. I 2017 er det bare 20 prosent som svarer det samme.

• I 1965 svarte 64 prosent av både Ap og SF sine velgere at de var del av arbeiderklassen. Bare 5 prosent av Høyres velgere sa det samme.

• I 2017 sier nå 32 prosent av Aps og 19 prosent av SVs velgere at de tilhører arbeiderklassen. Blant Høyre-velgerne er det 14 prosent, og blant FrPs velgere 20 prosent.

– At klassebåndene løsner, er en god forklaring på store velgerbevegelser, og at sosialdemokratiene opplever at velgerlekkasjer øker, sier Tor Bjørklund.

Han har i mange år forsket på valg og partier, og er i dag professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

I en artikkel fra 2008 som analyserer undersøkelsene fram til 2001, konkluderte Bjørklund med at arbeiderklasseidentiteten synes å fungere som en «barriere mot rekruttering av Høyre-velgere».

– Der tok jeg feil. En ny skanse er brutt. Arbeiderkulturen var en barriere mot Høyre, men barrieren forvitret, og nettverkene ble uttynnet, sier han.

Bjørklund mener Aps utvikling illustrerer et dilemma alle sosialdemokratiske partier har hatt.

– De fikk et identitetsproblem. Da de var organ for arbeiderklassen, representerte de ut fra sosial bakgrunn. Hvis man definerer seg ut fra sosial bakgrunn, er det en rimelig fast og uforanderlig størrelse, mens saker skifter fra valg til valg. Er man folkeparti og velferdsklientparti, blir spørsmålet hvem som yter best når det gjelder velferd. Det er helse, skole, velferd som har vært sentrale elementer i valgene de siste tiårene. Dermed holder man ikke liv i klassebegrepet, men snakker om kategorier som alle tilhører. Velferdsklienter er vi alle, aktuelle eller potensielle.

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.