Fru Justitia skal være upartisk. Hvis man hele tiden kjenner på om man blir diskriminert kan det gå ut over embetsutførelsen.

En undersøkelse der studentene selv får vurdere om de er blitt diskriminert, viser at hver fjerde jusstudent mener seg diskriminert pga kjønn eller etnisitet.

Det hefter selvsagt metodiske problemer ved at offeret selv skal definere om det er blitt diskriminert, særlig hvis mediene driver kampanje for å melde fra om diskriminering kontinuerlig.

Det appellerer også til gruppetenkning. Den som tilhører «sårbare» grupper kan hele tiden ha i bakhodet: -Var dette diskriminering?

23 prosent av arbeidstakere og 24 prosent av studenter i Juristforbundet har opplevd diskriminering. Kjønn og etnisitet er vanligste årsak.

Juristforbundet har gjennomført en undersøkelse om diskriminering blant 4.000 av totalt 20.000 medlemmer, inkludert studenter, arbeidstakere og pensjonister, melder Dagens Næringsliv.

Blant studentene svarer 24 prosent at de har opplevd diskriminering, men kun 10 prosent opplyser at de varslet om det. Blant dem som ble diskriminert, oppgir 44 prosent av studentene at de ble diskriminert på bakgrunn av kjønn, og 39 prosent på grunnlag av etnisitet. De som diskriminerte dem, var oftest medstudenter.

Som arbeidstakere svarer 23 prosent at de har opplevd diskriminering, og 27 prosent av dem varslet om det. Det var hele 70 prosent som sa at kjønn var bakgrunn for diskrimineringen, mens 9 prosent oppga etnisitet som årsak til diskriminering. Arbeidstakere opplever oftest diskriminering fra en leder i virksomheten.

– Jeg må nesten si at diskriminering på bakgrunn av etnisitet blant studentene både er det som overrasker og uroer meg mest, og at så mange opplever diskriminering på grunnlag av kjønn i arbeidslivet, sier Farah Ali, leder av Juristforbundets kvinneutvalg.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.