Nytt

Trond Giske gikk knallhardt ut mot Sylvi Listhaug i en NRK-debatt. Men velgerne gjennomskuet Giske og Ap, som var mer interessert i å snakke om retorikk enn politikk. (skjermdump, NRK)

For hele 28 prosent av velgerne ved årets stortingsvalg var innvandring viktig da de stemte. Det er mer enn en dobling fra valget for fire år siden.

Innvandring dominerte velgernes bevissthet ved valget i høst. Det er det mest påfallende funnet i velgerundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning, skriver SSB.

Ifølge velgerundersøkelsen  var innvandring mest dominerende for Fremskrittspartiets velgere; 70 prosent av dem oppga at de tenkte på innvandring da de stemte. Saken var også viktig for velgere fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Sosialistisk Venstreparti.

I 2013 sa 12 prosent av alle velgere at de hadde innvandring i tankene da de stemte, og i 2001 oppga kun 4 prosent det samme.

I undersøkelsen ble velgerne også spurt om hvilke partier de mente hadde best politikk på ti sentrale saksområder.

I årets undersøkelse ble velgerne også spurt om hvilke partier de mente hadde best politikk på ulike saksområder.

Stigende tillit til Frp

Fremskrittspartiet har et klart sakseierskap i innvandringspolitikken, og andelen som mente at partiet hadde best politikk økte fra 27 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.

Høyre har særlig mye tillit i skole-, helse- og skattepolitikk.

Miljøpartiet De Grønne har kun tillit på ett saksområde hos egne velgere, nemlig klima- og miljøpolitikk. Nesten alle Senterpartiets velgere mente partiet hadde best distriktspolitikk.

Arbeiderpartiet tapte sakseierskap på områder som helse-, skatte- og sysselsettingspolitikk. 30 prosent mente Ap har best sysselsettingspolitikk, en drastisk nedgang siden 2009 da 60 prosent sa at Ap var best.

Samtidig mister Venstre tillit blant velgerne til miljøsaken fra 2013 til 2017, og Kristelig Folkeparti mister sakseierskap i barne- og familiepolitikken.

 

SSB: Drøyt 1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte