En elev (18) ved Kongsberg videregående skole er tiltalt for trusler om å skyte elever og lærere ved skolen.

Eleven er tiltalt for å ha fremsatt truslene på Kongsberg videregående skole i september. Alvoret i saken understrekes av at han ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, hvilket ikke er dagligdags når det er snakk om en 18-åring.

Da saken ble kjent i september, omtalte mediene mannen som «norsk statsborger».

Han er tiltalt etter straffelovens § 263, for å ha truet «under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt». Straffen er bot eller fengsel i inntil 1 år.

Til Document opplyser påtaleansvarlig ved Kongsberg politistasjon, Knut Seljordslia, at tiltalte har afghansk bakgrunn. Eller «nordmann innvandret fra Afghanistan», som det også heter.

Politiet aksjonerte mot Maren Händler, en av Kongsberg videregående skoles avdelinger, i Kongsberg sentrum 25. september.

Eleven kom med de verbale truslene i en skoletime i et klasserom på skolen. Etter hva Document erfarer, var ikke dette første gang han kom med lignende trusler.

– Det var en klasse der en elev ble snakket til av læreren. Han likte ikke det, og reagerte på en måte som de andre oppfattet som veldig truende, sa rektor ved skolen, Hanne Hagby, til NRK.

Læreren gikk til skolens ledelse, som umiddelbart varslet politiet. Politiet rykket ut og pågrep mannen.

Politiet har ikke tatt beslag i noe våpen, men PC og mobil er beslaglagt for å sikre eventuelle elektroniske spor, sa politiinspektør Knut Seljordslia i september:

– Det er hovedtemaet i etterforskningen. Jeg kan ikke gå i detaljer, men det er hovedsakelig verbalt. Det som utløste henvendelsen til politiet, var en hendelse i klasserommet.

Tiltalen ble tatt ut 1. november, men er ennå ikke forkynt for tiltalte.

Saken er berammet til 8. januar i Kongsberg og Eiker tingrett.

Skoleelev fengslet etter trusler

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂