De åtte skoleelevene, hvorav syv har minoritetsbakgrunn, var 15 og 16 år gamle da de plasserte et skjult kamera på en høyttaler i klasserommet som filmet læreren mens hun tastet inn passordet sitt på pc-en. Deretter delte de filmen.

Elevene gikk siste året på Stav ungdomsskole på Romerike og bodde i området Skjetten og Skedsmo.

De forbrøt seg mot Straffelovens (2005) § 204, jf. strl. (2005) § 15 for ved å bryte en beskyttelse eller ved annen uberettiget fremgangsmåte å ha skaffet seg tilgang til datasystem eller del av det.

Fra tiltalen sakser vi:

I perioden fra april 2018 til 22. juni 2018 i Skjetten eller omegn, skaffet han/hun seg ved én eller flere anledninger uberettiget inngang til en passordbeskyttende brukerkonti til Stav ungdomsskoles portal idet han/hun tok et filmopptak av en lærer ved Stav ungdomsskole idet hun logget seg inn med passord, videresendte filmen i en Messenger og/eller SnapChat gruppe for sammen å kunne tyde passordet, for deretter å benytte passordet ved en eller flere anledninger for å logge seg inn i skolens karaktersystem og/eller lignende, eller medvirke til dette.

Alle de åtte ble dømt i Eidsivating lagmannsrett for datainnbrudd og dokumentfalsk etter at de forbedret karakterene sine ved hjelp av den intetanende lærerens passord.

De ønsket å forbedre karakterene sine for å komme inn på Lillestrøm videregående skole, skriver Rett24. Stav skole har 47 % med minoritetsbakgrunn. Lillestrøm videregående har de strengeste karakterkravene på Romerike. I 2017 krevde de 5 i snitt for å komme inn på allmennfag, nå kalt studiespesialisering.

Karakterjusteringene ble oppdaget av skolen, og samtlige ungdommer tilsto til politiet. I Nedre Romerike tingrett ble saken avgjort som tilståelsessak, og retten kom til at de tiltalte – på grunn av sin unge alder – skulle dømmes til 24 dagers fengsel og straffutmålingsutsettelse med prøvetid på to år. Denne bestemmelsen gjør at det ikke vil bli utmålt noen straff hvis ungdommene ikke begår nye lovbrudd under prøvetiden. De åtte fikk også hver sin bot på 5000 kroner. To av guttene hadde vært initiativtakere og fikk sine mobiltelefoner inndratt av politiet.

De åtte ungdommene anket imidlertid dommen til lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett opprettholdt dommen.

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.