Nytt

EUs sjefforhandler Michel Barnier bekreftet fredag at britene har fått en frist på to uker til å lever et bedre tilbud på hva de er villig til å betale for å forlate EU.

Britenes sjefforhandler, Ray Davies, fnyser av EUs krav om «fremskritt». Fremskritt vil si at britene gjør som Brusel vil.s

– Ideen om «tilstrekkelige framskritt» er EU-kommisjonens oppfinnelse, sa han.

Nord-Irland

Spørsmålet om grensen mellom Nord-Irland og Irland har hele tiden vært sensitiv. Nå har EU foreslått at Nord-Irland de facto skal forbli en del av EU. Det provoserer britene enormt.

Samtidig er Irland lite innstilt på å inngå kompromisser om Nord-Irland. Det siste punktet seiler nå opp som noe av det vanskeligste i forhandlingene.

Et hovedmål er å bevare en mest mulig «usynlig» grense mellom Irland og Nord-Irland. Men dette kan bli svært vanskelig å oppnå når Nord-Irland forsvinner ut av EU.

For å løse problemene skal EU-siden nå ha foreslått en løsning der Nord-Irland fortsetter som medlem i tollunionen og det indre markedet.

Forslaget har møtt sterke reaksjoner på britisk side.

– Vi respekterer EUs ønske om å beskytte rettsordenen i det indre marked og tollunionen. Men dette kan ikke komme på bekostning av Storbritannias konstitusjonelle og økonomiske integritet, sa David Davis under pressekonferansen sammen med Barnier.

Nord-Irland trenger en unik løsning, fastholdt briten.

– Men la meg være tydelig: Dette kan ikke føre til at det skapes en ny grense inne i Storbritannia, sa han. (NTB)

Britene får bekreftet en følelse/mistanke de hele tiden har hatt om at kontinentalmaktene egentlig er ute etter å straffe dem for å forlate EU.

Gamle motsetninger man skulle tro var gjemt og begravet, dukker opp igjen.

Gamle bilder av tyskere og franskmenn.

Det øker ikke akkurat forhandlingsviljen hos britene.

En hard brexit virker stadig mer sannsynlig.