Sakset/Fra hofta

Avstanden mellom kontinentet og britene har vokst. Byråkrater som Juncker og Barnier har behandlet dem arrogant og nedlatende. Men arroganse virker en begrenset tid, inntil motstanderen har forstått at det ikke er taktikk, men slik den andre er. Denne arrogansen gjør det overveiende sannsynlig med en hard Brexit og selv i 11.time er det ikke nye toner fra Brussel. Bildet er tatt 27. april 2017, da Trump har vært president i tre måneder.Francois Hollande er fortsatt fransk president, Juncker leder kommisjonen og Barnier forhandler.

EUs sjefsforhandler Michel Barnier skriver at britene ikke vil få noen innrømmelser før de har godtatt den avtalen som foreligger med Theresa May og som parlamentet sa nei til tre ganger. Det er det samme som å gi britene fingeren.

Tittelen på artikkelen i Sunday Telegraph sier alt: We will only start work on alternative arrangements if the current deal is ratified

Det er særlig backstop-avtalen for Nord-Irland som Brexiteers krever omgjort. Den tillater en åpen grense mellom Nord-Irland og republikken Irland. Fri flyt av varer, tjenester og mennesker. Dermed vil bakdøren inn til Storbritannia stå åpen. Det kunne britene gå med på for en begrenset periode, men ikke som en varig ordning.

Barnier og EU later som om det er britene som er urimelige. Han skyver avtalen mellom Nord-Irland og Irland foran seg: Det går ikke an å lukke grensen da det vil gå ut over irene. Men dermed er britene låst og Storbritannia vil ha en permanent bakdør stående åpen. Da er poenget med Brexit borte. Alternativt kan britene la det gå en grense i Irskesjøen, men da er ikke lenger Nord-Irland medlem av United Kingdom.

Barnier skriver om backstop-løsningen:

Its objective is simply to have an insurance policy in place that guarantees that the border between Ireland and Northern Ireland remains fully open, and that the status quo of cross-border exchanges on the island of Ireland is maintained. At the UK’s request, we agreed to have a UK-wide customs dimension to that backstop.

Barnier later som om det er EUs generøsitet overfor irene som gjør at de har sagt seg villig til å inngå en backstop-løsning.

Why? Because the backstop provides Northern Ireland with the economic benefits of the Single Market for goods, which the EU is exceptionally willing to offer due to the unique circumstances on the island of Ireland. I believe that the people of Northern Ireland recognise and appreciate this offer more than Westminster does for now.

Westminister er selvsagt mot en løsning som gjør at de mister kontroll over grensene. Hvis bakdøren står åpen kan EU tvinge britene til å følge deres standarder og til å forplikte seg til EUs jurisdiksjon. Da vil britene komme enda dårligere ut enn de er som fulle medlemmer.

Barnier sier at EU ikke vil forhandle før britene har godtatt Withdrawal Agreement, som May gikk inn for. Det er å stille britene overfor et fait accompli, et fullbyrdet faktum.

Britene har ikke noe valg: Det blir en hard Brexit.

Barniers artikkel vil gi Tory-rebellene vann på mølla. De forstår at det gjelder å holde ut og stikke så mange kjepper i hjulene for Boris Johnson som mulig. Kanskje de kan klare å få toget til å spore av….

Etter sigende vurderer Boris å unselect Tory-rebellene: dvs de representerer ikke lenger det konservative partiet. Dermed mister han sitt flertall i parlamentet. Boris kan deretter utløse nyvalg. Det er en stor gamble, men det er bare et hardkjør, dristighet og handlekraft som kan redde dagen. Alt som smaker av utsettelse virker lammende og da faller Brexit fra hverandre.

Boris satser alt på ett kort. Nå eller aldri!