Michel Barnier

EUs forsøk på å friste britene med løfter om at Storbritannia ikke skal bli tvunget inn i en tollunion mot sin vilje, falt ikke i god jord.

EUs sjefforhandler Michel Barnier presenterte sitt ferskeste brexittilbud for britene, EU-parlamentet og EUs medlemsland fredag.

Det ble imidlertid raskt klart at statsminister Theresa Mays regjering ikke var fornøyd.

– Dette er ikke tiden for å repetere gamle argumenter, sier brexitminister Stephen Barclay.

Dermed ser det ut til at de svært vanskelige brexit-forhandlingene er like fastlåst som tidligere.

Backstop

Det EU tilbyr, er en «juridisk bindende fortolkning» av utmeldingsavtalen som ble forhandlet fram i fjor, skriver Barnier på Twitter.

Tilbudet gjelder utmeldingsavtalens kontroversielle reserveløsning for irskegrensa, ofte omtalt som en irsk «backstop».

Reserveløsningen er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen ordning kommer på plass. Det skal da innføres en midlertidig tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland underlegges store deler av regelverket for det indre marked. Formålet med dette er å garantere fri flyt av varer over irskegrensa, noe som regnes som avgjørende for å bevare fredsprosessen på øya.

Men løsningen har skapt dyp misnøye på britisk side.

Grunnen er bekymring for at backstopen skal bli en «felle» som fanger Storbritannia i en tollunion med EU på ubestemt tid.

Nye elementer

Barnier trekker fram de følgende elementene som de viktigste ved tilbudet som nå er lagt på bordet:

* EU lover å gi Storbritannia mulighet til ensidig å trekke seg ut av EUs felles tollområde. Men øvrige deler av reserveløsningen for irskegrensa må stå ved lag, tilføyer Barnier. Det skal garantere mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

* Storbritannia «skal ikke tvinges inn i en tollunion mot sin vilje».

* Et uavhengig meklingsorgan skal, som en siste utvei, kunne gi Storbritannia retten til å suspendere sine forpliktelser under reserveløsningen dersom EU ikke overholder sin plikt til å forhandle i god tro om alternative løsninger.

Ikke nytt

En løsning der Storbritannia får muligheten til å gå ut av EUs tollområde, men der resten av den såkalte backstopen består, minner mye om et forslag EU også tidligere har kommet med, men som Storbritannia kategorisk har sagt nei til.

Det ser ut til å være Barclays hovedpoeng når han fredag raskt skjøt ned EUs forslag.

Problemet er at en slik løsning vil innebære at Nord-Irland blir værende i tollunionen, og i EUs indre marked, mens resten av Storbritannia går ut.

Det vil bli oppfattet som en ny grense langs Irskesjøen, noe May tidligere har sagt hun aldri vil kunne akseptere.

– Storbritannia har fremmet klare, nye forslag. Vi trenger nå å bli enige om en balansert løsning som kan fungere for begge parter, skriver Barclay på Twitter.

Hastverk

Barnier lovte fredag at EU-siden nå vil gjøre alt den kan for å sikre at det oppnås enighet i forhandlingene.

Men forhandlerne har dårlig tid. Utmeldingsavtalen skal nemlig opp til ny avstemning i Underhuset allerede tirsdag kveld. Det betyr at siste frist for å legge fram en enighet i tide, er mandag.

May ba fredag EUs ledere innstendig om ikke å holde igjen i siste fase av forhandlingene.

– La oss gjøre det som trengs for å få parlamentarikerne til å støtte denne avtalen på tirsdag, sa den britiske statsministeren.

Ifølge henne trenger utmeldingsavtalen bare «ett siste skubb» for å komme over målstreken.