Nytt

Bilde: Masoud Barzani på en pressekonferanse i Erbil 24. september. Foto: Azad Lashkari/Reuters/Scanpix

Masoud Barzani varslet søndag i et brev at han går av som president for den selvstyrte kurdiske regionen Kurdistan fra 1. november. Kort etter stormet en menneskemengde parlamentet som både må diskutere hans avgang og de pågående forhandlingene med Bagdad.

Kurdistan er i en overgangsfase, enten til full underleggelse under Bagdad, eller kamp.

Demonstrators, some carrying clubs, stormed the Iraqi Kurdistan parliament building in Erbil on Sunday, angry at the decision of Masoud Barzani to step down from the presidency of the region, witnesses said.

Gunshots were heard as protesters who claimed they were “Peshmerga” Kurdish fighters forced their way inside the building, they said.

Barzani sa han fortsatte som Peshmerga. Det tyder på kamp.

Regjeringshæren og shia-militser har ikke stanset fremrykkingen etter at peshmerga trakk seg ut av Kirkuk uten kamp. De har krysset grensen til Kurdistans selvstyreområde, noe de etter grunnloven ikke har anledning til.

Kurderne lurte på om Bagdad og Teheran ville våge å krysse grensene. Da vet de hva de har å forholde seg til: Det betyr underkastelse.

Det pågikk lørdag forhandlinger mellom peshmerga og irakere i Mosul om en våpenhvile. Bagdads krav er at regjeringshæren skal få slippe inn i Kurdistan og kontrollere grensene. Men det strider mot forfatningen. Bagdad kan ikke ensidig skyve den til side.

Etter all sannsynlighet kommer kurderne til å si nei til betingelsene.

USA er ved å få et stort troverdighetsproblem. Amerikanerne har ikke foretatt seg noe som kunne avskrekke Bagdad og Teheran. Kurderne blir nå drept med amerikanske våpen. Det gikk bare dager før irakerne vendte de vekk fra IS og mot kurderne. Det burde Trump og hans administrasjon legge seg på sinnet.

Amerikansk flyvåpen har støttet shia-milits ledet fra Teheran. Skal de nå sitte passive og se på at Teheran forandrer den regionale balansen?