Nytt

Norge sender 120 militære til Irak, 60 til Erbil og 60 til Bagdad. Det opplyste regjeringen  på en pressekonferanse torsdag.

Forsvarsministere Ine Søreide Eriksen opplyste at det vil være spesialsoldater blant soldatene hvis primære oppgave er å trene opp irakiske og kurdiske styrker.

Særlig bidraget til Kurdistan er interessant. Kurderne står i frontlinjen i kampen mot IS. De har bedre moral enn den irakiske regjeringshæren og har vist at de står oppreist under press. Regjeringshæren har gått i oppløsning når den er kommet under press.

I Bagdad skal de norske fungere sammen med amerikanerne. Forsvarsministeren regnet med at de vil ta seg av styrkebeskyttelsen.

I nord er det allerede amerikanske og tyske spesialstyrker som har deltatt i aktiv strid når kurderne har trengt å stives opp.

Tyskerne har for første gang gått aktivt inn i en konflikt, ved å levere våpen til kurderne, og «rådgivere». Tyskland har en stor kurdisk befolkning. Kurdernes sak blir også støttet av tysk venstreside. Men Tyskland har en enda større tyrkisk befolkning, og det er spenninger mellom de to gruppene.

Sist uke tørnet kurdere sammen med salafister i Hamburg, og jezidier og tjsetsjenere røk i hop i Celle.

Konfliktene i Syria og Irak forplanter seg til tyske byer. Det skulle et stort politioppbud til, likevel ble flere såret.

– Er Norge i krig med IS, spurte TVs Zaman.

– Nei, jeg vil ikke bruke slike ord, svarte Søreide Eriksen og snakket om «deployering» og «mentorering».

De fine ordene kunne ikke skjule realitetene: Hvis man sender soldater til Irak offisielt for å bidra til krigen mot IS, så er man i krig med IS. Søreide Eriksen vet nok også det, men vil helst unngå de dramatiske ordene.

Men det er realitetene som teller.

Bidraget til Afghanistan på 75 soldater kommer ikke før i 2016 og er et ledd i opplæring av en afghansk hær og politistyrke.