De gamle institusjoner forvitrer; Den norske kirke får stadig mindre oppslutning, avisene mister lesere og NRK mister lyttere. Det er mange årsaker til denne utviklingen, men en felles årsak er at flere har mistet tilliten til disse «autoritetene». Grunnen til det, er sannsynligvis at man ikke helt kjenner seg igjen i hva som formidles eller man ikke liker hva som formidles. Den siste uken har to biskoper kommet med noen «klargjørende» uttalelser som har skapt reaksjoner:

Biskopen i Borg, Atle Sommerfelt, bannlyser ifølge NRK kjøtt i arrangementer i regi av bispedømmet. Det defineres som et klimatiltak og han siteres «Det er helt sentralt. Vi som kristne må gå foran!» Det kan virke som om mens kirken mister tilhengere og innflytelse, søker kirken parallelt å utvide sitt område for hvor de vil ha innflytelse, kanskje i jakten på å tilpasse seg endringer i samfunnet og gjøre seg attraktive for tvilende sjeler?

Den nyutnevnte og ikke tiltrådte biskopen i Oslo, Kari Veiteberg er en annen som gir sin forklaring på hvordan kirken skal opptre i dagens samfunn: Hun sier i intervju i Aftenposten 16.9.at:

«Tiggerne er en gave til oss, vi er heldige som har fått dem i gatene våre. De utfyller på sin måte bildet av Norges rikdom. Det er en grunn til at de kom akkurat til oss. Vi har så mye at vi kan gi litt bort.»  

Vet forresten Veiteberg at Norge gir 6.668 millioner kroner som EØS-bidrag til Romania og Bulgaria, de to viktigste landene for romfolk og at ett av formålene er å gi hjelp til nettopp rom? I tillegg gir Norge bistandshjelp med 34 milliarder kroner.

Uttalelsene fra den nyutnevnte biskopen bekrefter for meg riktigheten av å stå utenfor DNK. Uttalelsene bekrefter også hva Kirkens bymisjon tidligere har vist; tiggerne fyller funksjonen som offeret som trenger kirkens og våre almisser for at vi skal stå som de gode mennesker vi er. Følgelig er de fattiges rolle å være til for vår skyld – og gunst, fordi vi da ikke bare er materielt rike, men også er rike i «ånden» fordi de trenger vår hjelp. Da er det ikke så viktig at de fattige forblir fattige og lever et usselt liv. De gjør jo oss en god gjerning!

Det hele gir avsmak!

Arild Furuseth, samfunnsdebattant

Oslo