Nytt

KNM «Otto Sverdrup» er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen. Skipet ble overlevert til Forsvaret fra det spanske verftet Navantia 30. april 2008.

Norge skal delta i en NATO-ledet operasjon for å bekjempe kriminelle virksomheter i Middelhavet. Et av målene er å forhindre terror.

Ifølge skipsrevyen.no deltar Norge med kommandoskipet KNM Otto Sverdrup i NATO-operasjonen Sea Guardian.

Gjennom operasjon Sea Guardian støtter NATO EUs sjøoperasjon Sophia i Middelhavet. EUs operasjon har som oppgave å arrestere menneskesmuglere og ødelegge båtene de bruker.

Sea Guardian er en operasjon for NATOs tilstedeværelse i Middelhavet og har som mål å overvåke og bekjempe terrorvirksomheter, i tillegg til å styrke kapasiteten i NATOs samarbeidsland.

– Siden vi nå beveger oss inn i Middelhavet med NATO-flagg i masten, er det naturlig at også vår styrke på åtte fartøy kan bidra i operasjon Sea Guardian, sier flaggkommandør Petter Kammerhuber, som leder marinestyrken Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) ut 2017.

SNMG1 skal, i tillegg til operasjonen Sea Guardian, også være med på øvelser. Fra før av har både Hellas, Spania, Italia og Tyrkia engasjert seg i operasjonen.

På NATO- toppmøtet i Warszawa i juli 2016 kunngjorde NATO endringer av alliansens terrorbekjempelsesoppdrag i Middelhavet (Active Endeavour) til en bredere operasjon innen maritim sikkerhet. Den nye operasjonen fikk kodenavnet “Sea Guardian”.

Operation Sea Guardian, ledes av Allied Maritime Command Headquarters (MARCOM) i Northwood, Storbritannia. MARCOM er den sentrale kommandoen til alle NATOs maritime styrker, og sjefen for MARCOM er den primære maritime rådgiver for Alliansen. Til sammen har NATO fire marinestyrker som utgjør NATOs hurtige reaksjonsstyrker til sjøs. Norge leder nå en av disse, og har i tillegg et mineryddefartøy i en av de andre.