Innenriks

«Vi vil ikke ha svenske tilstander i dette landet», sier Frp-lederen i dette videoklippet, som skal være fra 8. september 1977 – uansett er det fra valgkampen i forkant av stortingsvalget det året. Carl I. Hagen sier at den store innvandringen i Sverige og England skaper problemer.

Allerede for 40 år siden var fenomenet «svenske tilstander» offentlig omtalt. Og allerede da ble omtale av problemene møtt med anklager om rasisme – den gangen fra NRK-legenden Herbjørn Sørebø.

Så langt har vi kommet på 40 år…

Vi må unngå en kombinasjon av mange innvandrere og særbehandling av disse for å forhindre rasisme, mente Carl I. Hagen under denne sendingen. Ordene er like relevante idag.

Vi kjenner ikke bakgrunnen til at dette gamle NRK-opptaket har fått en viss spredning i sosiale medier de siste dagene, men vedkommende som har brakt det ut i offentligheten, har kanskje tenkt at Carl I. Hagen hadde rett allerede for førti år siden, og funnet denne historiske dokumentasjonen bemerkelsesverdig. For dét er den.

De samme uttalelsene har nemlig fortsatt gyldighet – og det gjelder ikke bare boligmarkedet. Forskjellen er at problemene nå finnes på enormt mye større skala, ikke minst fordi venstresiden i norsk politikk utsatte Hagen for en årelang svertekampanje som gikk langt over anstendighetsgrensen.

Mange av Hagens kritikere ville imidlertid heller utsette seg for tortur enn å innrømme den daværende Frp-lederen noen høyst reelle poenger. Mange har båret på denne moralske gjelden, og foretrukket å dø i synden.

Utfallet er at landet plages i stedet – helt til befolkningen selv finner ut at tiden er inne for å stikke hull på denne byllen.

40 år i ørkenen er kanskje nok.