Sakset/Fra hofta

Det er innvandringen fra Afrika og Asia som øker, forkynte NRK fredag. Slik har det vært i flere år viser statistikken. Har statsministeren åpnet øynene?

Hvem er det som innvandrer til Norge? Spørsmålet er brennbart sett i lys av innslaget NRK P2 sendte i Nyhetsmorgen fredag morgen om hva innvandringen koster.

Vi kan vente oss en kraftig skatteøkning på grunn av innvandringen – men ikke en hvilken som helst innvandring. Skattebomben gjør spørsmålet om innvandringens sammensetning spesielt interessant.

«Vestlig og østeuropeisk innvandring er ventet å utgjøre en lavere andel enn tidligere», forkynner programlederen i sendingen.

Det som kanskje ikke er like godt kjent, er at denne tendensen allerede har gjort seg gjeldende i flere år. Grunnen til det er at Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine offisielle meddelelser har hatt for vane å tone det ned.

«Laveste nettoinnvandring på ti år», lød for eksempel over­skriften til SSBs presentasjon av innvandrings­tallene for 2016, som SSB selv offentlig­gjorde i april. Det var virkelig ikke den vesentligste observasjonen av det tallmaterialet.

For hvis man går inn i SSBs egen database og analyserer innvandringen etter opphavsregion, fremtrer et bilde som burde ha fått alarmklokkene til å ringe forlengst:

Faktum er at den ikke-vestlige innvandringsrekorden ble knust i 2016. Den svarte til tett oppunder halvparten av et norsk fødselskull. Et galehus.

Om Erna Solberg nå har bestemt seg for å forholde seg mer realistisk til den demografiske revolusjonen, som bærer bud om en ikke-vestlig fremtid for Norge, er det derfor på høy tid. Noe av det første regjeringen bør se nærmere på etter valget, er retten til familiegjenforening.