Nytt

Mens vi venter på neste terrorangrep så har borgermesteren i Venezia, Luigi Brugnaro, gått ut og sagt at hvis du roper «Allahu Akbar» i hans by, så vil du bli skutt på stedet. Venezia er tryggere enn Barcelona, sier han.

“In contrast with Barcelona, where they had not set up protection, we keep our guard up,” he said. “If anyone runs into St Mark’s Square shouting ‘Allahu Akhbar’, we will take him down. A year ago I said after four steps, now after three. I will say it in Venetian: ‘Ghe Sparemo’ (We will shoot him).”

Brugnaro forteller stolt om en arrestasjon i Venezia i mars da fire Kosovo-jihadister planla å drepe hundrevis av turister ved å sprenge Rialto-broen. Vi sender dem direkte til Allah før de får gjort noen skade, sier Brugnaro.

“In Venice, we arrested four terrorists who wanted to blow up the Rialto bridge, saying they wanted to go to Allah. But we’ll send them straight to Allah before they can do any damage,” he said.

De mistenkte jihadistene var blitt avlyttet på telefon og denne beskjeden gjorde arrestasjon enkelt:

“You’ll go straight to paradise because of all the infidels in Venice. Put a bomb on the Rialto.»

Etter at Brugnaro hadde holdt sin tale på en terrorkonferanse i Rimini, stormet den sosialistiske borgermesteren i Firenze, Dario Nardella, opp til Brugnaro og ropte ‘Allahu Akbar!’ mens han lo.

Dessverre for Nardella ble hele «spøken» filmet. Og den var visstnok upassende på en terrorkonferanse.

Han måtte etterpå beklage og skrev på Facebook:

“It was not my intention to offend anybody, least of all the Muslim community. I did not intend to joke about their religion, nor evoke the tragic events of recent days.”

Britene ser alltid litt humor i slike ting og sier at det anbefales ikke å rope «Allan’s at the snackbar!» i Venezia.

The Times