Flere næringslivstopper er bekymret for Oslo byråds planer for bilfritt byliv i sentrum av hovedstaden, blant annet gjennom varelevering med sykkelbud.

I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) gir tidligere Frp-byråd for miljø og samferdsel i kommunen og byutviklingskomitéleder i bystyret – advokatfullmektig Jøran Kallmyr – uttrykk for skepsis til forslaget.

Han setter blant annet spørsmålstegn ved om det finnes sykler som kan håndtere tyngre transport.

«Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes», skriver Kallmyr på vegne av sitt advokatkontor ifølge nettstedet Estate. Advokatkontoret Kallmyr arbeider for representerer eierselskapet bak Sjøfartsbygningen i Kongens gate.

Han viser til et informasjonsmøte etaten holdt i juni der det kom det fram at man ser for seg omlastingssoner til varelevering, slik at leveringen kan skje med for eksempel sykkelbud.

«En slik løsning virker både praktisk, økonomisk og juridisk uholdbar», skriver han videre.

Frykter rasering

Uttalelsen er avgitt i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt.
En av de siste som sendte inn en uttalelse før høringsfristen 11. august, er Olav Thon.

Han er bekymret for at grepene vil påvirke mye av virksomheten i sentrum.

«Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for næringsdrivendes eksistensgrunnlag. Vi frykter derfor at de varslede plangrep kan medføre rasering av næringslivet i våre bygater og tap av arbeidsplasser», skriver han til PBE, ifølge Estate.

Fornøyd

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), er fornøyd med å ha fått mange innspill i saken. Hun betegner dem som verdifulle, og sier de vil bli tatt med i det videre arbeidet. Hun understreker imidlertid at det er viktig å skille mellom nødvendig trafikk, som ikke skal begrenses, og privatbiltrafikken.
– Det er ingen planer om å forby varelevering i sentrum. Snarere tvert imot. Det blir flere vareleveringslommer i sentrum nå enn tidligere, som følge av Bilfritt byliv-prosjektet, sier hun.

Hun er også uenig i påstandene fra Christian Ringnes i Eiendomsspar, som mener planene om bilfritt Oslo ser ut til å komme før byen har fått bilfrie sentrumsbrukere.

– Dette faller på sin egen urimelighet. Under ti prosent av dem som reiser til sentrum bruker privatbil i dag. Det store flertallet reiser kollektivt, sykler eller går. Nå er det på tide å gi gatene tilbake til folket, sier hun. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.