Nytt

Bjørndal videregående skole har brukt sommeren til å montere porter av stål. Adgangskontrollen innføres to uker etter skoleårets start. Bildet viser en annen type porter på et spansk universitet.

Vold og trusler tvinger Bjørnholt videregående skole til å montere stålporter og innføre adgangskontroll. – Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole, sier rektoren, som er påfallende begeistret.

Innenfor hovedinngangen ved skolen er det montert et portsystem som krever at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn. Besøkende må skrive seg inn i resepsjonen på skolen som ligger i Søndre Nordstrand bydel sørøst i Oslo.

Skolen innfører adgangskontrollsystemet for å hindre «uønskede elementer i å ta seg inn på skolen», forteller rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten. Med det sikter hun til elever fra andre skoler, men også «personer og gjenger som kun kommer for å lage bråk».

– Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss, sier Roscher-Nielsen.

Akkurat så langt strekker rektoren seg i å fortelle om bakgrunnen for et hittil uhørt tiltak i osloskolene, og trolig i resten av landet; adgangskontroll. Mer får vi ikke vite av henne som har vært sentral i beslutningen om å gjennomføre tiltaket.

Begeistret rektor

Forøvrig er hun svært begeistret:

– Jeg tenker at dette er en veldig fin og skånsom måte å trygge elevenes hverdag på, sier Bjørnholt-rektoren.

(…)

– Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole. De får økt frihet til egen skole, ved å vite at det ikke er noen i bygget som vil dem uvel, sier Roscher-Nielsen.

– Sånn man har i USA?

Elevrådslederen ved Bjørnholt videregående skole Fatoumata Kanyis første reaksjon var «er ikke dette sånne sikkerhetstiltak man bare har i USA?»

Forøvrig er hun mest opptatt av at avgjørelsen er tatt uten å involvere eller informere elevene. Hun synes ikke skolemiljøet er så dårlig at det forsvarer adgangskontroll.

– Det er dumt at elevene ikke er med på å bestemme om vi skulle ha adgangsporter. Det er jo vi som skal gå gjennom dem, sier Kanyi.

Etter å ha snakket med skolens rektor, skifter hun mening. Nå kaller hun det et «bra tiltak.»

– Noen ganger kommer folk på skolen bare for å slåss. Det skjer ikke hver dag, men det hender. Man kan definitivt føle seg mer trygg på skolen, mener Kanyi.

Elevorganisasjonen kritisk

Lederen i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, reagerer på at elevene ikke ble involvert i beslutningen om adgangsportene.

– Der har vi et problem. Elevene må få være med på å bestemme over sin egen skolehverdag. Om de ikke er tatt med i denne beslutningen, må skolen ta selvkritikk, sier Chaudhry.

Det viktigste er aktivt forebyggende arbeid, med miljøarbeidere og andre støttespillere, mener Chaudhry.

Prøveprosjekt

Rektoren understreker at systemet ikke vil samle informasjon om hverken elevenes eller de ansattes bevegelser. Systemet er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med både Utdanningsetaten, rådhuset og politiet, samt skolens formelle organer.

I tillegg til adgangsportene, som allerede er satt opp, er pullerter plassert utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring i området rundt skolen.

 

Aftenposten: Bjørnholt videregående skole innfører adgangskontroll for elever og ansatte