Skolene vet ikke sin arme råd. Lærere i skolene i Bergen har så langt i år anmeldt 1.700 tilfeller av vold. Det kan ikke fortsette.

Skolebyråd Daniel Hägglund (Frp) i Bergen innfører denne uken tiltak som gjør det mulig for rektorer å politianmelde egne elever ned til 12 år.

– Vi gjør ikke dette fordi vi tror at det skal få bort problemet. Det er mange tiltak som trengs, men i de alvorligste sakene mener vi at anmeldelse er riktig, sier Hägglund til Bergens Tidende.

Rapportering av vold og trusler på skolene i Bergen har økt kraftig de siste årene. Tall fra kommunen viser at ansatte i skolen har meldt om over 1700 tilfeller av fysisk vold hittil i år.

Barn mellom 12 og 15 år er under kriminell lavalder. Dermed kan de ikke bli straffet av politiet eller domstolen selv om de blir anmeldt, men skolebyråden forteller at en anmeldelse skal virke preventivt.

– Når en elev gjør grove handlinger gjentatte ganger, mener vi det er viktig å vise at dette faktisk får konsekvenser, sier Hägglund.

Omfatter andre lovbrudd

I tillegg til vold og trusler mot ansatte, omfatter den nye instruksen i Bergen en rekke andre lovbrudd som kan være aktuelle å politianmelde, som hatefulle ytringer, spredning av krenkende bilder og brannstifting.

Dersom en rektor ønsker å anmelde en elev, skal rektoren ta kontakt med Etat for skole for en gjennomgang av saken.

Det forrige byrådet i Bergen, som var ledet av Arbeiderpartiet, var tydelige på at de ikke ønsket å innføre anmeldelser som et tiltak mot vold i skolen.

Kritisk opposisjon

Even Sørland (Ap), som er bystyremedlem og leder for Utvalg for barnehage, skole og idrett, mener at de alvorligste sakene også ville blitt anmeldt dersom Arbeiderpartiet fremdeles styrte Bergen.

Han forteller til NTB at han er kritisk til at skolebyråden fokuserer så mye på å telle anmeldelser og så lite på å sikre skolene ressurser til å forebygge.

– Dette er en ren skrivebordsøvelse fra et byråd som ikke tar seg råd til de tiltakene vi vet funker, sier Sørland.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.