Men hvordan ser det ut bak fasaden? Befolkningsveksten er stabil og det er et middelsinntektsland der snittlønna ligger litt under 1/3 av Norge. Men de økonomiske forskjellene er store hvor de 10 % rikeste har 40 % av inntektene og de 10 % fattigste har 2 %.

Malaysia har olje og gass og produserer deler til elektronikk og har industriell produksjon av palmeolje. De har fått god drahjelp av nabolandet Singapore. Malaysia har hatt en årlig BNP-vekst på 6-5 %, men nå har den falt til 4. Det har nok noe med oljeprisen å gjøre, men i motsetning til andre, har ikke gjelden økt.

Malaysia består av en halvøy som grenser til Singapore i sør og Thailand i nord. Samt den nordlige delen av øya Borneo. De har en befolkning på rundt 30 millioner. Den opprinnelige befolkningen, malay, er i flertall med rundt 60 %. Kinesere som kom på 1800 tallet utgjør rundt 25 %. De kom som handelsfolk og håndverkere. Så indere, da mest tamiler som ligger på litt i underkant av 7 %. De kom som arbeidere på plantasjer og gruver. Kinesere og indere er for det meste bosatt i byer, mens malayene bor på landet.

Islam kom først av de abrahamske religionene og kom med arabere til havnebyen Malakka litt nord for Singapore. Religionen spredde seg, etterhvert ble hinduismen fortrengt og halvøyas 9 sultanater ble muslimske. Havnebyen ligger strategisk til i Malakkastredet mellom Malaysia og Sumatra. Det var et senter for krydderhandel der arabere, indere og kinesere møttes. Portugal erobret Malakka i 1511 og i 1641 kom hollenderne. I 1824 ble regionen delt: Holland tok Indonesia og England tok Malaysia. England var mest interessert i økonomi og lot sultanene ta seg av styringen. De tjente godt på tinn og gummi og hentet inn arbeidskraft fra Kina og India.

Etter andre verdenskrig etablerte England en føderasjon av 11 sultanater. 9 på den Malaysiske halvøy og 2 nord på øya Borneo. Malaysia ble en selvstendig stat i 1957. Men i 1965 gikk den kinesiske øya Singapore ut av føderasjonen og etablerte sin en egen stat. De velger en sultan på rundgang som sitter i 5 år. Men de har parlament og regjering slik at han er en konstitusjonell monark. Regionalt har sultanene mer innflytelse og ett sultanat har innført sharia.

Økonomisk har kinesere og indere en dominerende stilling. De holder til i byer mens den opprinnelige befolkningen malayene bor på landet og lever av jordbruk. Ifølge grunnloven defineres en malay som en muslim. «All ethnic Malays are Muslim, as defined by Article 160 of the Constitution of Malaysia.» De utgjør flertallet og fører en politikk som favoriserer dem selv på bekostning av mindretallet.

Etter den kinesiske revolusjon oppsto det en kommunistisk gerilja bestående av kinesere. Indonesia under president Sukarno hadde bånd til kommunistiske Kina og støttet opp om kampen. Men da han ble styrtet av USA-vennlige Suharto normaliserte forholdet seg.

Malaysia er en sekulær stat, men islam er statsreligionen. Selv om muslimene utgjør litt over halvparten av befolkningen gjennomsyrer islam samfunnet. Det er innkalling til bønn fem ganger om dagen. All bønn er på arabisk, selv om de snakker malay og bruker latinske bokstaver. Det meste er stengt grunnet fredagsbønnen og landet går på halv maskin under ramadan.

Homofili er straffbart, det er heller ikke lov å bruke det motsatte kjønns klær. Det finnes tilfeller der vold mot homofile har blitt henlagt av politiet uten etterforskning. Eller at politiet har anholdt homofile utelukkende for å presse dem for penger. Det er også tilfeller av pisking av homofile. Visestatsministeren Anwar Ibrahim fikk mange år i fengsel for homofili, men det var nok en politisk prosess.

Sensuren er veldig streng. De fleste medier er statskontrollerte. Det er enten partipresse eller konserner med forgreninger til myndighetene. De få som er uavhengige må søke hvert år for å få fornyet lisensen og de kan miste den med umiddelbar virkning.

Det er særlig islam som sensuren omfatter. Det skal ikke være debatt om troen eller kritikk av dens ledere. Grov vold er greit i følge sensurloven, mens lettkledde kvinner eller kroppskontakt er strengt forbudt. Det er også ord og uttrykk som er upassende. Slik som: «eat a banana.» Det blir fjernet om det ikke har en relasjon til å spise frukt. Det er mange som er på nett, men overvåkningen er massiv og en bør utvise nettvett. Slik som å unngå å diskutere islam, eller belyse maktmisbruk og korrupsjon.

Malaysia er fastland og er lettere å kontrollere enn øyrikene Indonesias og Filippinene. Slik at mange islamister reiser heller dit, eller til midtøsten. Men det har vært noen tilfeller i Malaysia.

Helt øst på Borneo begynner Suluøyene som er en del av Filippinene. Islamistene kjemper for å gjenopprette Sultanatet Sulu. I 2013 invaderte 200 islamister fra Filippinene Sabah i Malaysia. Noen titalls ble drept og sivile ble tatt som gisler.  I 2000 stjal islamister store menger våpen av militæret og skulle gjøre kupp. Men de ble omringer og nedkjempet. I 2015 ble 17 islamister arrestert før de fikk gjennomført et terrorangrep i hovedstaden Kuala Lumpur. Flere var hjemvendte IS-krigere.

UDs reiseråd Malaysia

Lovene i Malaysia reflekterer det faktum at det er et muslimsk land. Derfor bør man kle seg ordentlig, respektere de lokale tradisjonene, lovene og religionen under oppholdet. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskéer.

Lovgivningen i Malaysia er basert på den føderale loven, men også sharialoven, som gjelder for alle muslimer. Derfor risikerer besøkende piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på denne lovgivningen.

I Malaysia er homofili ulovlig. Homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert

Terrorisme:

Det er en generell risiko for terrorangrep i Malaysia, selv om landet så langt har vært skånet for større terrorhandlinger. Myndighetene har foretatt arrestasjoner av militante islamister som skal ha planlagt å ramme vestlige mål i Malaysia. Det antas å foreligge en troverdig trussel fra militante islamister i Malaysia, men trusselen anses likevel som lav. Malaysiske myndigheter har over lengre tid økt sin innsats mot militante islamister, og har høynet beredskapen i Kuala Lumpur. Ambassaden kjenner ikke til at det foreligger noen spesifikk trussel for øyeblikket.

Kidnapping:

Bortføringer av turister har forekommet på østkysten av den malaysiske delstaten Sabah på Borneo, særlig på øyene i Sulu-arkipellaget. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det med jevne mellomrom blitt kidnappet turister i dette området. Motivet er blant annet å heve løsepenger, og en rekke bortførte personer er blitt drept. Hele kysten av østlige Sabah fra Sandakan til Tawau, inkludert øyene og dykkerstedene utenfor anses for å være særlig utsatt. I 2015 og 2016 er det blitt gjennomført en rekke kidnappinger i området.

Malaysia kommer ikke godt ut når det kommer til korrupsjon og maktmisbruk. Minoritetene er den nærende delen, mens majoriteten er den tærende. Det er buddhister, kristne og hinduister som holder økonomien i gang, mens muslimene bor enten på landet eller i slummen i byene. Det er bare en liten del som lever i luksus. Flertallet lever fra hånd til munn. Religionen holder folk nede og de som stikker frem hodet kan risikere å miste det. I regionen har Malaysia kommet langt økonomisk, men spørsmålet er om dette vil fortsette.