Mathias Fischer. (foto: Twitter).

Norge er et lite land, pleier man å si når dobbeltroller og uheldige bindinger blir avslørt. Men hva skal man si når en Venstre-politiker med stortingsverv skriver bok om en FrP-statsråd og Norsk Telegrambyrå ikke gjør oppmerksom på rolleblandingen?

Det blir verre: Kommentator i Bergens Tidende Mathias Fischer, som har skrevet boken «Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug» var politiker allerede da han ble ansatt der. Og hvis du nå tenker: «Hva? Ansetter BT en politiker som kommetator!?» – ja, så er du ikke alene.

Bergens Tidende ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som ble bedt om å vurdere om det er i tråd med god presseskikk at avisa «ansetter stortingsrepresentanter og vararepresentanter i sin redaksjon».

Bakgrunnen for klagen var at avisas kommentator Mathias Fischer også er andre vara til Stortinget for Hordaland Venstre.

I et tilsvar til klagen omtalte BT-redaktør Øyulf Hjertenes Fischers stortingsverv som «sovende». Klageren, Jarle Aabø, reagerte sterkt, og det gjorde også stortingspresident Olemic Thommessen da Aabø henvendte seg dit med spørsmål om hva det vil si å ha et varaverv til Stortinget:

«Sovende stortingsverv» er ikke et brukt uttrykk hos oss. Begrepet rimer dårlig med hva det innebærer å ha et verv på Stortinget, svarte Thommessen.

Stortingspresidenten uttaler seg diplomatisk, det tilligger rollen, men når Thommessen skriver at «Begrepet rimer dårlig…», da ligger det sterk kritikk mellom linjene.

I mars ble Bergens Tidende felt av PFU for å ikke ha opplyst bedre om at Fischer har stortingsverv for Venstre.

Mannen med det «sovende» stortingsvervet, Mathias Fischer.

I klagen mente Jarle Aabø at avisa hadde brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, om at redaktøren skal være uavhengig, punkt 2.2, om å unngå dobbeltroller, og punkt 2.3, om å være åpen om bakenforliggende forhold.

BT fikk kritikk for punkt 2.3, men ikke for de to andre nevnte punktene.

28. mars sendte NTB ut en sak om PFU-kjennelsen:

– En kommentator er selvsagt ikke 100 prosent uavhengig, men det handler om å være åpen om nettopp hvilke bindinger man har. Nettopp det at man kan komme til å møte i Stortinget, er det vesentlige her, uttalte fungerende PFU-leder Anne Weider Aasen.

At BT ikke ble felt for brudd på regelen om dobbeltroller, kan synes underlig.

Men nå har altså Mathias Fischer skrevet bok om Sylvi Listhaug. Hva skjedde med dobbeltrollene? Og hva med prinsippet om «å være åpen om bakenforliggende forhold»?

NTB sendte mandag klokken 18.53 ut saken «Ny biografi: Listhaug ble nesten kastet av sine egne», som vi publiserte her på Document.

I artikkelen gir NTB denne opplysningen om Fischer: «Den 24 år gamle forfatteren er tidligere varastortingsrepresentant for Venstre, men meldte seg ut av partiet for fire år siden og jobber nå som politisk kommentator i Bergens Tidende.»

Men stemmer dette? Hvordan kan en mann som ble vararepresentant til Stortinget ved valget i 2013 være «tidligere» representant nå før 2017-valget? NTBs påstand om at Fischer ikke lenger skulle ha et stortingsverv for Venstre, står i skarp kontrast til hva landets nasjonalforsamling selv oppgir på sin nettside:

Skjermdump fra stortinget.no

Så går det syv timer. Midt på natten, klokken 01.42 tirsdag, sendte NTB ut denne saken: «Økende misnøye med Listhaug i Høyre».

I denne artikkelen er det overhodet ingen referanser til Fischers dobbeltrolle. Da holder det ikke å vise til den (mangelfulle) opplysningen i forrige sak. NTB vet godt at artikkelen kan komme til å bli publisert alene, uten konteksten den forrige utsendte kunne ha gitt.

Dette er for dårlig, NTB. Dette er ikke åpen og redelig rapportering.

Det er jo heller ikke slik at dette er en politiker fra et tilfeldig parti som skriver en biografi om en politiker fra et annet tilfeldig parti. Det er en kjent sak at Venstre har inntatt en kritisk holdning til regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk generelt, og til statsråd Sylvi Listhaug spesielt.

Venstre har plassert seg på ytterfløyen av innvandringsliberale partier de senere år. Statsråden, på sin side, har markert seg som «hard i klypa» i innvandringspolitikken. Dette faktum kan umulig ha gått Norsk Telegrambyrå hus forbi.

I denne konteksten blir det desto mer av en gåte hvordan man kan la være å opplyse om Mathias Fischers dobbeltrolle.

For at våre lesere selv skal kunne vurdere artikkelen, publiserer vi NTBs andre sak om Listhaug-biografien her:

 

Økende misnøye med Listhaug i Høyre

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) strategi og retorikk er en kilde til økende misnøye i Høyre, ifølge en ny uautorisert biografi.

I boken «Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug» skriver kommentator i Bergens Tidende, Mathias Fischer, blant annet om den stadig økende frustrasjonen med Listhaug i Høyre.

Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg (H) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.

– I utgangspunktet kan dette virke som en teknisk forskjell. I realiteten var det et stort spill som avdekket hvor forskjellig Høyre og Listhaug tenkte om politikk, skriver BT-kommentatoren.

Dødssynd for statsråder

Videre skriver Fishcer at enten oppfattet ikke Listhaug Solbergs ønske eller så valgte hun bevisst å trosse statsministeren.

– En handling som er ganske nær en dødssynd for statsråder, skriver Fischer.

Ifølge boken er det ikke bare Listhaugs egenrådige strategi som skaper frustrasjon i Høyre, det er også̊ retorikken, og hvordan hun opptrer på sosiale medier. Stilen hennes har vært tema for flere gruppemøter i Høyre.

– De fryktet at hun skapte trøbbel for omdømmet til regjeringen. Også i regjeringen var folk oppgitt, skriver Fischer.

– Lurer på om hun er takknemlig

I boken skriver Fischer, som er tidligere varastortingsrepresentant for Venstre, at det også er en viss frustrasjon å spore i Frp over måten Listhaug håndterte prosessen rundt asylinnstrammingene på. Flere av partifellene skal være av den oppfatning at de «klarte å ro i land en sak som Listhaug hadde klønet til».

– Jeg lurer på om hun er takknemlig for jobben vi gjorde. Det ville vært interessant å høre om hun anerkjenner det, sier en av toppene i Frps stortingsgruppe.

Boken gis ut på Gyldendal Norsk Forlag. Listhaug selv har valgt å ikke kommentere biografien.