Italias innenriksminister Marco Minniti i Roma den 20. mars 2017. Foto: Remo Casilli / Reuters / Scanpix (utsnitt).

 

Få dager etter at Italias tidligere utenriksminister Emma Bonino som lyn fra klar himmel gjorde offentligheten oppmerksom på at avtalen om Frontex’ Operasjon Triton forpliktet Italia til å ta imot alle migrantene som plukkes opp utenfor Libya, behandler plutselig alle politikere og medier i støvellandet opplysningen som en selvfølge – som om den hadde vært kjent i lange tider.

Med ett har innenriksminister Marco Minniti også fått det fryktelig travelt med å gjøre om på avtalens regler. Allerede under denne ukens Frontex-møte i Warszawa har Minniti til hensikt å ta opp saken med de andre landene, skriver Corriere della Sera. Med mindre man får de andre landene med på å fordele byrden, kan Italia true med trekke seg fra hele avtalen.

Il Messaggero skriver at man f.eks. ser for seg at migranter som kommer til Sicilia, flys videre til Frankrike.

«Vi kan ikke tillate at Europas treghet sender landet vårt til bunns», fremhever statsråd Marco Minniti, vel vitende om at forhandlingene vil bli alt annet enn enkle.

Det siste er et understatement. Er det mange som tror at et slikt fly får lande i Paris?

En annen løsning er å sende migrantene til landet hvis flagg redningsskipet seiler under. Skal tro om den norske regjeringen ville kalle hjem Olympic Commander hvis den selv må hanskes med fruktene av egne bidrag til den organiserte kriminaliteten som den i all stillhet erkjenner er et moralsk dilemma?

Målet Minniti har satt seg med møtene i Warszawa er å

unngå at NGO-enes aktiviteter forvandles til «en privat humanitær korridor som går direkte fra Libya til vårt land», som formulert av lederen for senatets forsvarskomité Nicola Latorre.

Man må si han er lovlig sent ute. Statsråden vil unngå en fullbyrdet kjensgjerning. Hvor mye teater skal vi ennå bli vitne til før de eneste fornuftige beslutningene tas?