Nytt

Migranter blir landsatt fra det italienske marinefartøyet «Cigala Fulgosi» i Augusta på Sicilia 3. september 2015. Foto Scanpix / Reuters / Antonio Parrinello

Europarådet har bedt Italia forklare hva landets marinefartøy gjør utenfor kysten av Libya.

Henvendelsen skyldes frykt for at italienske fartøy bidrar til at migranter blir sendt tilbake til Libya, der det ifølge Europarådet er en «reell risiko» for å bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.

Europarådet mener Italia står i fare for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen hvis så er tilfelle.

Advarselen er gitt i et brev som ble sendt fra Europarådets menneskerettskommissær Nils Muiznieks til Italias innenriksminister Marco Minniti 28. september. Brevet ble offentliggjort onsdag.

I brevet blir Minniti minnet om at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fant Italia skyldig i å ha brutt menneskerettskonvensjonen i 2012 ved at landet returnerte migranter som ble plukket opp i internasjonalt farvann til Libya.